liggend meisje

Zelfbeschadiging verminderen

Daar zat ik op de stoel, met een vreemd iemand tegenover me. Hoewel, op de stoel zitten…? Ik zat op het randje van de stoel met mijn benen strak over elkaar. Ik staarde naar voren en hield met mijn ene hand mijn andere hand stevig vast. Vanuit mijn ooghoek zag ik dat de mevrouw tegenover me naar me keek. Ik keek niet terug. Ik keek strak voor me uit naar de klok. Nog 40 minuten en 20 seconden voor ik weg kon. Mijn hart klopte in mijn keel. Mijn handen waren klam.

Zo zat ik inmiddels jaren geleden voor het eerst bij een psycholoog. Het ging niet goed met me. Ik was doodongelukkig. Mijn hulpvraag: Ik wil weer functioneren. Mijn hulpvraag was niet: help me met me weer gelukkig voelen, help me met stoppen met mezelf beschadigen, help me met verwerken van gebeurtenissen. Nee. Ik moest weer functioneren. Dat was mijn doel. 

Dat ik nog een lange weg te gaan had voordat ik dat doel zou bereiken, wist ik toen niet. Dat ik hiervoor mijn houvast zou moeten loslaten, wist ik toen ook nog niet. Ook zelfbeschadiging was mijn houvast. Ik was al een tijd in therapie, voordat ik me dat realiseerde. Ik vond het geen probleem dat ik mezelf beschadigde. Ik besprak het niet. Het was toch geen probleem? Ik wilde niet zien dat het een probleem was. Toen een groepsgenoot tijdens psychotherapie vroeg of ik mezelf beschadigde, schaamde ik me. Op dat moment besefte ik dat het tegen de regels van de therapie was. Ik vond wat ik deed niet zo erg. Het stelde niks voor.

Op een gegeven moment kwam ik op het punt dat ik inzag dat het me niet verder hielp. Los van het feit dat zelfbeschadiging niet mocht, en dat het besproken moest worden op het moment dat het was gebeurd. Het hielp me niet verder om weer te gaan functioneren, terwijl dit mijn doel was. Dit besef kwam hard aan. Maar hoe stop je met jezelf beschadigen? Het begon met de Zelfbeschadiging te Erkennen. Dit te Begrijpen. Daarna het proberen te verminderen (Reduceren). Tot slot de zelfbeschadiging Accepteren.

Wat helpt jou om zelfbeschadiging te verminderen?

Lees meer over Zelfbeschadiging Erkennen Begrijpen Reduceren & Accepteren op de website van Zebra Voorlichting.