Winterdepressie

Mensen met een winterdepressie hebben terugkerende depressieve klachten tijdens het najaar, de winter en het vroege voorjaar. Zij voelen zich lusteloos, beleven weinig plezier en slapen veel. In het voorjaar nemen de klachten weer af.

Iedereen kan een winterdepressie krijgen. Jongere mensen hebben vaker een depressieve periode in de winter dan ouderen. Een winterdepressie is een seizoensgebonden depressie.

Kijk voor tips om om te gaan met psychische klachten ook eens op psyche.tips

lees meer