Dwangmatige persoonlijkheidsstoornis

Een dwangmatige persoonlijkheidsstoornis wordt gekarakteriseerd door onder meer ordelijkheid, vasthoudendheid, onbuigzaamheid en besluiteloosheid. Een diepgaand patroon van perfectionisme en inflexibiliteit staat centraal, beginnend in de vroege volwassenheid.
Mensen met een dwangmatige persoonlijkheidsstoornis worden in beslag genomen door regels, ordelijkheid, netheid, details en het bereiken van perfectie. Ze vinden het belangrijk dat regels strikt worden nageleefd en zijn erop gefixeerd om dingen op de ‘juiste manier’ te doen.  Deze focus op details maakt het vaak lastig om dingen af te maken. Daarbij kunnen mensen met deze stoornis zo buitensporig toegewijd aan hun werk en productiviteit zijn, dat ze geen tijd meer hebben voor ontspanning en vriendschappen. Deze toewijding is geen gevolg van een economische noodzaak.
Een dwangmatige persoonlijkheidsstoornis is in de verte gerelateerd aan een obsessieve compulsieve stoornis (ook wel dwangstoornis genaamd). Mensen met een dwangmatige persoonlijkheidsstoornis zijn over het algemeen níet geneigd tot het hebben van obsessieve gedachten en compulsieve gedragingen: mensen met een obsessieve compulsieve stoornis wel.

Kijk voor tips om om te gaan met psychische klachten ook eens op psyche.tips

lees meer