Verlatingsangst is voor mij

Verlatingsangst is voor mij…

Hoe het voelt

Verlatingsangst is meer dan alleen angst. Het is ook oneindig rouwen om verlies wat niet is geleden. Altijd boos en intens verdrietig zijn om gebeurtenissen die niet hebben plaatsgevonden. Altijd het gevoel hebben dat de angst al is uitgekomen. Dat mensen al dood of bij me weggelopen zijn. Alsof ik mensen honderden keren opnieuw verlies.

Verlatingsangst voelt eenzaam. Alsof een belangrijk deel van mezelf is weggerukt en er een groot gat is achtergebleven.

Verlatingsangst is razend van woede zijn omdat de ander iets onbenulligs heeft gedaan of nagelaten, waardoor ik mij in de steek gelaten voel.

Verlatingsangst is compleet overstuur raken wanneer de ander uit mijn zicht verdwijnt. Want stel dat de ander over vijf minuten doodgaat en dit de laatste keer was dat ik zijn of haar warmte en veiligheid heb gevoeld?

Verlatingsangst is ziekelijk jaloers zijn als de ander aandacht heeft voor iemand anders. Ik wil vaker en langer aandacht krijgen. Ik wil specialer zijn en de ander helemaal voor mijzelf hebben.

Verlatingsangst is tijdelijke opluchting als blijkt dat de ander toch nog niet is doodgegaan, mij nog niet in de steek heeft gelaten, levend voor me staat en oprechte aandacht voor mij heeft.

Verlatingsangst is ook bindingsangst. Anderen emotioneel op afstand houden en krampachtig proberen te voorkomen dat ik mij aan mensen ga hechten. Wat ik niet heb, kan ik ook niet verliezen. Als ik mij per ongeluk toch aan iemand heb gehecht, dan is de kleinste afstand al ondraaglijk en wordt zijn of haar aanwezigheid mijn allerbelangrijkste levensbehoefte.

Verlatingsangst is soms geen ‘gewone’ angst meer, maar blinde paniek.

Verlatingsangst is schaamte voor de obsessieve gedachten, overdreven emoties en soms heftige gedragingen.

In mijn hoofd

Verlatingsangst is in gedachten voor me zien hoe de ander op tientallen manieren zal doodgaan. En op tientallen manieren voor me zien hoe de ander mij plotseling in de steek zal laten. Beelden die levensecht voelen.

Verlatingsangst is regelmatig dromen over verlies van dierbaren. Verlies door uit de hand gelopen ruzies waarbij relaties onherstelbaar zijn beschadigd. Of verlies door de dood als gevolg van ziektes, ongelukken, zelfmoord en moord.

Verlatingsangst is elke willekeurige, nietszeggende gebeurtenis interpreteren als: ‘Je laat mij in de steek.’

Hoe het zich uit

Verlatingsangst is telkens obsessief controleren of de ander nog leeft en nooit geruststelling vinden. Want stel dat de ander een uur geleden iets op internet heeft geplaatst, wie zegt dan dat diegene nu ook nog leeft?

Verlatingsangst is plotseling in huilen uitbarsten omdat het zo’n pijn doet. Thuis, op straat, in de gangen van mijn school. Het kan overal en altijd gebeuren.

Verlatingsangst is soms dreigen: ‘Als jij mij alleen laat, dan…’

Verlatingsangst is verantwoordelijkheid bij de ander leggen. Laten zien dat dingen écht niet lukken als de ander een keer geen hulp biedt. Zonder woorden zeggen: ‘Als jij mij niet helpt, dan…’

Verlatingsangst is besluiten de ander nooit meer te willen zien en spreken, omdat ik mij in de steek gelaten voel en niet het risico wil lopen dat diegene mij dat nog een keer flikt. Het is ook mijn complete telefoonlijst verwijderen zodat anderen mij niet hetzelfde kunnen flikken. Het is onredelijke woede waarbij ik een gat in een muur trap, de buurt bij elkaar krijs, mezelf beschadig, de ander zonder woorden laat voelen dat ik boos ben, of volkomen onterecht een boze mail stuur.

Verlatingsangst is de ander wegduwen terwijl ik eigenlijk verlang dat diegene eeuwig bij me blijft. Het is ook opeens weer volledig de andere kant op slaan en me vastklampen aan de persoon die ik kort daarvoor nooit meer wilde zien.

Verlatingsangst is voor mij…

Verlatingsangst is denken en voelen dat ik al heb verloren. Weer opnieuw vinden en verliezen. Bijna dagelijks opnieuw in een rouwproces terechtkomen en nooit de tijd krijgen om het gehele proces te doorlopen. Keihard geslagen worden terwijl ik nog lang niet hersteld ben van de vorige klap.

Verlatingsangst is ook de keerzijde van het mooiste wat er bestaat: verbondenheid met iemand bij wie het warm en veilig voelt. De hel van verlatingsangst kan niet bestaan zonder de hemel van verbondenheid. Verlatingsangst is onlosmakelijk verbonden met iets wat mij zielsgelukkig maakt en met mijn dankbaarheid hiervoor.