brein

Trauma en psychose

Trauma vergroot kans op psychose

Een psychose ontstaat niet altijd door een trauma, maar onderzoek heeft uitgewezen dat het meemaken van trauma de kans op het krijgen van een psychose flink vergroot. 16% van de mensen in Nederland met een psychotische stoornis hebben ook PTSS. Echter wordt PTSS bij de groep mensen die in behandeling is voor een psychotische stoornis nog regelmatig over het hoofd gezien.

Veranderingen in je DNA

Onderzoek heeft ook aangetoond dat traumatische gebeurtenissen je DNA kunnen veranderen. Dat omgevingsfactoren je DNA veranderen wordt epigenetica genoemd. Het kan dus zijn dat je door een verandering in het DNA psychosegevoelig wordt, terwijl je dat vóór het meemaken van het trauma niet was.

Stem horen van de dader

Soms is de link tussen trauma en psychose erg duidelijk. Na een schokkende gebeurtenis gebeurt het regelmatig dat mensen stemmen horen en wantrouwend worden. Het kan voorkomen dat iemand de stem van de dader hoort die het trauma heeft veroorzaakt. Het kan zelfs zijn dat iemand letterlijk hoort wat de dader ten tijden van het trauma heeft gezegd. Ook kan iemand zich tijdens een psychose bijvoorbeeld achtervolgd voelen door de dader.

Psychose kan ook leiden tot PTSS

Het meemaken van een psychose kan op zichzelf ook traumatisch zijn. Een psychose kan erg eng zijn om te ervaren. Vaak staan mensen die een psychose hebben doodsangst uit. Daarnaast kan het tijdens een psychose ook erg eng zijn om hulp te krijgen van hulpverleners of politie. Tevens kan het traumatisch zijn om tijdens een psychose in een isoleercel geplaatst te worden. Deze ervaringen kunnen ook leiden tot een PTSS.

Traumabehandeling bij psychosegevoeligheid

Eerder was men erg voorzichtig met het bieden van traumabehandeling aan mensen met een psychosegevoeligheid, uit angst dat blootstelling aan het trauma opnieuw psychose zou uitlokken. Echter is er nu gelukkig steeds meer bewijs dat traumabehandeling ook bij mensen mét een psychosegevoeligheid erg effectief kan zijn.

Taak voor de GGZ

Samenvattend komen niet alle psychoses voort uit trauma, maar in vrijwel alle psychosen zit een betekenis en komen levenservaringen tot uiting. Het is dus erg belangrijk dat de GGZ de levensgeschiedenis van de cliënt met psychoses goed in kaart brengt.

In onderstaande video legt psycholoog David van den Berg legt het verband tussen trauma en psychose uit: