dsmmeisjes

Richtlijnen voor blogschrijvers

Dsmmeisjes heeft het recht om blogs te redigeren (spelling/ grammatica/ stijlfouten/ tags/ zoekmachine-optimalisatie) en aan te passen/ niet te plaatsen als er niet aan de richtlijnen is voldaan.  Ook als er een andere reden is waarom wij een blog niet passend vinden bij de site,  kunnen we ervoor kiezen om de blog aan te passen of niet te plaatsen. Als je blog om één van deze redenen niet geplaatst kan worden, word je hierover geïnformeerd middels een e-mail.

Houd er rekening mee dat de redactie van dsmmeisjes bestaat uit vrijwilligers die zelf ook te maken hebben met psychische klachten. Hierdoor kan het zijn dat je soms even moet wachten voor je blog geplaatst wordt, of voor je antwoord krijgt op de mail of via sociale media.

Onderstaande richtlijnen zijn samen te vatten in deze vier hoofdregels:
1. Denk aan de privacy van andere mensen;
2. Schrijf over jezelf en wijs niet naar een ander, ongeacht de ernst van zijn/ haar daad;
3. Schrijf in je blogs nooit over DSM-trekken/ -stoornissen waar je zelf geen ervaring mee hebt;
4. Breng iets van licht/ hoop terug in je blog.

Richtlijnen
 • Een blog is iets anders dan een dagboek. Vergeet niet dat anderen alles kunnen lezen wat jij opschrijft. Denk goed na over wat je wil delen en waarom.
 • Deze blog gaat om ervaringsverhalen. Schrijf waarom jij door dingen bent geraakt. Zorg dat elke bijdrage een lopend verhaal is, met een begin, midden en eind. Gedichten of fictieve verhalen mogen als onderdeel van je blog zijn opgenomen, maar een blog is nooit alleen een gedicht of fictief verhaal.
 • Zorg dat je blog niet korter is dan 300 woorden en niet langer dan 1200 woorden.
 • Maak geen verwijten in je blog aan het adres van een ander.
 • Schrijf over je eigen verhaal en zo min mogelijk over wat een ander deed, tenzij je degene over wie je schrijft om toestemming hebt gevraagd.
 • Probeer geen andere mensen in je blog te noemen op een wijze die zij als negatief kunnen interpreteren óf doe dit dusdanig kort, vaag en zonder details dat er niks herkenbaars uit te herleiden valt.
 • Zorg dat de eventuele mensen die je beschrijft zichzelf niet kunnen herkennen in je blog, tenzij je ze om toestemming hebt gevraagd (dit geldt ook als je schrijft onder een pseudoniem!)
 • Gebruik geen trekken/ symptomen van DSM-stoornissen waar jij zelf niet mee te maken hebt om je eigen verhaal te verhelderen.
 • Stigmatiseer geen  DSM-stoornissen/ -trekken.
 • Denk aan de kwetsbaarheid van lezers van de website. Zorg ervoor dat je blog niet te triggerend, donker of zwaar is. Probeer iets lichts of optimistisch in je verhaal te verwerken, hoe klein ook.
 • Probeer anderen niet te bekeren tot jouw levenswijze. Schrijven over jouw eigen ervaringen mag; anderen ertoe aansporen niet.
 • Zorg dat je blog enig raakvlak heeft met het thema ‘psychische gezondheid’.
 • Zorg dat je blog leesbaar is voor iedereen. Vermijd te moeilijke of anderstalige woorden en termen, of verhelder wat je ermee bedoelt.
 • Plaats een triggerwarning boven je stuk op het moment dat je iets schrijft over suïcide, zelfbeschadiging of andere onderwerpen waarvan je weet dat deze vaak als triggerend worden ervaren.
 • Plaats niet al teveel blogs achter elkaar. Maximaal één per dag en niet meer dan drie per week. Je kan blogs altijd opslaan als concept en deze later alsnog insturen. Mocht er teveel worden ingestuurd door één schrijver, dan kan de redactie overgaan op een selectie van de ingestuurde blogs van deze persoon.
 • Probeer je blog zo goed mogelijk leesbaar te maken. Let op spelfouten, grammatica en zinsopbouw. Vergeet geen titel toe te voegen en de juiste categorieën aan te vinken. Voor tips over de lay-out check je de stijlregels.

 

Privacy Voorkeuren

Spring naar toolbar