22 mensen met een psychische stoornis leggen uit hoe het nou écht voelt om ermee te leven

Hoe voelt een paniekaanval? Is iemand met borderline echt zo snel boos? Kun je meerdere persoonlijkheden hebben? Wil iemand met een eetstoornis gewoon dun zijn? Antwoorden op deze en andere vragen vind je in de interviews en verhalen in het boek ‘Het mens achter de labels’. Ook bieden we honderd genomineerde hulpverleners gratis een exemplaar aan.

Wie het psychiatrisch handboek de DSM erop naslaat, weet daarna alles van de symptomen van psychische stoornissen, maar nog maar weinig van de mensen erachter. In ‘Het mens achter de labels’ schrijven 22 mensen hoe het nou echt voelt om een psychische stoornis te hebben. Ook geven zij in interviews tips aan naasten, hulpverleners en iedereen die beter wil begrijpen hoe je iemand met een psychische stoornis zou kunnen helpen.

In het boek komen zowel relatief bekende als onbekende psychische problemen voor. De geïnterviewden en schrijvers die we aan bod laten komen hebben last van de volgende negen stoornissen: angst, borderline, depressie, dissociatieve identiteitsstoornis (meervoudige persoonlijkheid), dwangmatige persoonlijkheidsstoornis, eetstoornis, psychosomatische stoornis (onverklaarbare lichamelijke klachten), trauma (PTSS) en vermijdende persoonlijkheidsstoornis. In het laatste hoofdstuk belichten we nog een aantal thema’s zoals zelfbeschadiging en euthanasie, maar ook hoe het is om man te zijn binnen de GGZ.

Hoewel ieder mens en elke stoornis van elkaar verschilt, hebben alle schrijvers in dit boek een belangrijke overeenkomst: ze willen gezien worden als mens, niet als hun psychiatrisch label.

Help de hulpverlener

Het boek is interessant voor iedereen die een DSM-label heeft of iemand kent met psychische klachten, maar één van onze hoofddoelen is om hulpverleners te helpen. Wij willen de kloof tussen het leren van lijstjes met symptomen en de praktijk kleiner maken.

We hopen dat hulpverleners door dit boek daadwerkelijk beter begrijpen wat iemand met een stoornis doormaakt en hulpverleners in opleiding beter voorbereid de praktijk betreden. Om onze belangrijke boodschap te verspreiden bieden we honderd hulpverleners (in opleiding) en professionals in de zorg de eerste druk van het boek aan.

Praktische informatie

Het boek is vanaf dinsdag 5 februari te bestellen voor € 18,50. Het is gepresenteerd op het Depressiegala 2019, waarbij een eerste exemplaar is overhandigd aan Paul Blokhuis, staatssecretaris volksgezondheid welzijn en sport (VWS). Een foto van de overhandiging en een film van de voordracht van een verhaal uit het boek is te bekijken op dsmmeisjes.nl/boek .

Het boek wordt uitgegeven door Uitgeverij Lucht. De gratis verspreiding van honderd exemplaren van dit boek wordt mogelijk gemaakt door een subsidie die wij ontvangen uit de Social Run-gelden. De hulpverleners die deze boeken ontvangen zijn genomineerd door schrijvers en lezers van onze website dsmmeisjes.nl

Het mens achter de labels | dsmmeisjes | Uitgeverij Lucht | | ISBN 9789492798367 | € 18,50 | bol.com

Over de initiators

Anne Koeleman (1984) en Rivka Ruiter (1993) leerden elkaar kennen via hun blogs. Ze noemden elkaar voor de grap wel eens ‘dsmmeisje’ omdat ze allebei met meerdere stoornissen uit de DSM zijn gediagnosticeerd. Ze schreven al over hun psychische klachten op hun eigen blog, maar misten een gemeenschappelijke plek waar iedereen welkom was dit ook te doen. Zo ontstond het idee voor dsmmeisjes.nl, een site waar iedereen die te maken heeft met psychische klachten mee mag schrijven. Een plek om de eenzaamheid wat te verlichten en jezelf en anderen beter te leren begrijpen. Uiteindelijk is samen met 22 van de ruim 150 schrijvers van deze site dit boek tot stand gekomen. Meer over de site.

Pers

Interviewaanvragen kun je sturen naar dsmmeisjes@gmail.com.

Wil je een recensie-exemplaar of een win-actie organiseren? Neem dat contact op met:

Anouschka Peterink
T: 06 523 91 423
E: anouschka@kip-ei.nl

Suzan Schapendonk
T: 06 552 46 147
E: suzan@kip-ei.nl

In de media