Oorzaken van autisme

Voornamelijk biologisch

Autisme is voor het grootste gedeelte het gevolg van biologische oorzaken. Uit studies blijkt dat het ontstaan van autisme voor 90% afhankelijk is van ons erfelijk materiaal. Er is niet maar één gen die verantwoordelijk is voor het ontstaan van autisme, maar meerdere genetische veranderingen, gecombineerd met bepaalde omgevingsfactoren tijdens de prenatale periode (periode in de baarmoeder). Sociale factoren (zoals opvoeding) spelen vrijwel geen rol in het ontstaan van autisme, maar zijn wel van belang voor de manier waarop een persoon met autisme zich ontwikkelt.

Erfelijkheid

Autisme wordt (mede) veroorzaakt door erfelijke factoren. Bij eeneiige tweelingen is er 91% kans dat als het ene kindje autisme heeft, het andere kindje het ook heeft. Koppels die een kind met autisme hebben, hebben bij een volgende zwangerschap 2 tot 8 keer meer kans dat zij opnieuw een kindje met autisme krijgen.

Geslacht

Autisme komt 4 keer vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. De diagnose autisme wordt vaker bij zwakbegaafde vrouwen gesteld dan bij (boven)gemiddelde intelligente vrouwen. Bij mannen is dit niet het geval. Dit zegt niet dat vrouwen met autisme minder intelligent zijn dan mannen. Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat (boven)gemiddeld intelligente vrouwen hun gedrag beter zouden kunnen compenseren en daardoor de diagnose vaker wordt gemist.

Lees meer over autisme bij vrouwen

Lichamelijke aandoening

Autisme kan het gevolg zijn van een lichamelijke aandoening. Dit geldt voor ongeveer 10% van de mensen met de stoornis. Bij bijvoorbeeld Tubereuze Sclerose zitten er soms goedaardige gezwellen in de hersenen die in bepaalde gevallen tot autisme kunnen leiden.

Prenatale omgevingsfactoren

Autisme wordt veroorzaakt door een combinatie van bepaalde gen-varianten en prenatale omgevingsfactoren. Wanneer een ongeboren kind in de baarmoeder in aanraking kom met bepaalde pesticiden, verhoogd dit het risico op autisme. Of het ook daadwerkelijk tot autisme leidt, is afhankelijk van hoe pesticiden worden afgebroken. Ook dát proces wordt weer aangestuurd door bepaalde genen. Ook kunnen een hogere leeftijd van de ouders, een laag geboortegewicht of infectieziekten (zoals rode hond) tijdens de zwangerschap bijdragen aan het ontstaan van autisme.

Lees meer over de behandeling van autisme

Bekijk onderstaand filmpje over de erfelijkheid van autisme: