Tag: persoonlijkheidsstoornis

Dissociatieve identiteitsstoornis in de DSM-5

Over DIS Dissociatieve identiteitsstoornis (DIS), meervoudigepersoonlijkheidsstoornis, of multipele persoonlijkheidsstoornis (MPS) is een psychische aandoening waarbij iemand afwisselend twee (of meer) van elkaar te onderscheiden persoonlijkheidstoestanden kan aannemen. Ten minste twee van deze persoonlijkheden nemen regelmatig het gedrag volledig over. Kenmerken: De aanwezigheid van twee of meer duidelijk onderscheiden persoonlijkheden of persoonlijkheidsaspecten (ieder met een relatief blijvend patroon van waarneming, aanvoelen en denken over de omgeving en zichzelf). Minimaal twee van deze identiteiten of persoonlijkheden nemen […]

Verder lezen

Borderline Persoonlijkheidsstoornis (Cluster B) in de DSM-5

Een diepgaand patroon van instabiliteit van intermenselijke relaties, zelfbeeld en invloed, en gemarkeerde impulsiviteit, beginnen bij de vroege volwassenheid en aanwezig in verschillende contexten, kenmerkend door vijf (of meer) van de volgende kenmerken: Verwoede pogingen om feitelijke of vermeende verlatingen te voorkomen Patroon van instabiele en intense interpersoonlijke relaties Identiteitsstoornis  Impulsiviteit (geld, seks, drugs, eetbuien, roekeloos rijden) Recidiverende suïcidale gedragingen, gestes, dreigingen of automutilatie Affectieve instabiliteit Chronisch gevoel van leegte Inadequate, intense woede, moeite woede […]

Verder lezen

Psychische stoornissen in de International Classification of Diseases (ICD)

De ICD (International Classification of Diseases) is het internationaal gestandaardiseerde classificatiesysteem van diagnoses van de World Health Organisation (WHO) waarmee alle ziektebeelden en diagnoses wereldwijd worden geregistreerd. Ook psychische stoornissen zijn hierin opgenomen. In de Verenigde Staten en Nederland gebruiken we de DSM als richtlijn voor psychische stoornissen. In klinisch onderzoek gebruikt men vaak de Research Domain Criteria (RDoC). De meeste Europese landen gebruiken de ICD als classificatiemodel.  Geschiedenis psychische klachten in ICD Begin jaren ’60 […]

Verder lezen

Wat is de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM)

De DSM, ‘Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, is het diagnostisch en statistisch handboek van psychiatrische aandoeningen. In Nederland wordt de DSM gebruikt voor de classificatie van psychische stoornissen. De meest recente versie, de DSM-5, is een meer dan 1200 pagina’s dik handboek met een systematische onderverdeling van de meest voorkomende tot zeldzaamste psychische stoornissen en de bijbehorende criteria. Aandoeningen worden ingedeeld in categorieën, zoals eetstoornissen, stemmingsstoornissen, angststoornissen of persoonlijkheidsstoornissen. Doel van de DSM […]

Verder lezen