Tag: persoonlijkheidsstoornis

Omgaan met borderline (voor mensen met borderline én omstanders)

Disclaimer: Ik heb het in volgende tekst vaak over het gedrag van ‘mensen met borderline’. Maar laat ik duidelijk zijn: dé borderliner bestaat niet. Deze tekst zal ongetwijfeld in veel gevallen van borderline opgaan, maar dekt absoluut niet de lading voor álle mensen met borderline. Toch heb ik dit artikel geschreven, vanuit mijn eigen ervaringen, in de hoop en de verwachting dat veel mensen met borderline en hun omgeving er, in ieder geval voor een […]

Verder lezen

Tips tegen dissociatie

Dit artikel is mede mogelijk gemaakt door de hele goede adviezen van Karo (OhMadWorld). Heel veel dank voor het delen van al de onderstaande tips! Trucs tegen dissociatie Dissociatie kan optreden bij verschillende stoornissen, zoals (c)ptss en borderline. Er zijn een aantal trucs die je kunt gebruiken om uit dissociatie te komen. Binnen een traumabehandeling worden manieren om uit dissociatie te geraken ook wel ‘skills’ genoemd.Hieronder een overzichtje van dingen die kunnen helpen. Begin bij […]

Verder lezen

Wat is imaginaire rescripting

Imaginaire exposure met rescripting of kortweg imaginaire rescripting is een behandeling waarbij je je een negatieve gebeurtenis voorstelt, waarna je therapeut of jijzelf in het beeld stapt en je het verloop van de gebeurtenis verandert. De behandeling is ontwikkeld voor mensen met complexe trauma’s (PTSS), maar wordt ook toegepast bij negatieve herinneringen bij persoonlijkheidsstoornissen, depressie, sociale angst en dwang. Ook kan het worden gebruikt bij negatieve toekomstbeelden of negatieve fantasieën, zoals beelden over suïcide, eetbuien […]

Verder lezen

Validisme, stigma, taboe

Iemand met een depressie of psychose is niet per definitie gevaarlijk. Iemand met een persoonlijkheidsstoornis is niet hetzelfde als een ‘slecht mens’. Helaas zijn er veel vooroordelen over psychische stoornissen. Als iemand zijn vrouw vermoordt wordt hij vaak gestoord genoemd, in plaats van moordenaar. Trump is een idioot of een narcist en terroristen zijn achterlijk. Met dit soort uitingen wordt het vooroordeel bevestigt dat mensen met een psychische stoornis gevaarlijk zijn. Validisme Deze uitingen zijn […]

Verder lezen

Dialectische gedragstherapie (DGT)

Dialectische gedragstherapie (DGT) werd oorspronkelijk ingezet bij de behandeling van ernstige borderlinestoornissen. Tegenwoordig is echter ook bekend dat het ook zeer effectief kan zijn bij andere psychische klachten, zoals verslaving, trauma, depressie en eetstoornissen. Het doel van DGT is bewustwording van gedachten, gevoelens en gedrag en het veranderen hiervan. Ook wordt aangestuurd op het aanleren van een dialectische houding, oftewel het doelgericht omgaan met (schijnbare) tegenstellingen en hier waarheid uit proberen te halen door middel […]

Verder lezen

Mentalization based treatment (MBT)

Mentalization (mentaliseren) betekent dat een mens in staat is om het gedrag en de gevoelens van een ander te kunnen begrijpen en verklaren. Het is een vaardigheid die van pas komt in het aangaan van sociale contacten. Iemand die goed kan mentaliseren is goed in staat om hetgeen hij of zij voelt te onderzoeken en verbaal uit te drukken. Bij mensen met een persoonlijkheidsstoornis is de eigenschap tot mentaliseren soms verstoord geraakt, of het kunnen […]

Verder lezen

Oorzaken vermijdende persoonlijkheidsstoornis

Wetenschappers denken dat de oorzaken van vermijdende persoonlijkheidsstoornis kunnen worden gezocht in een combinatie van erfelijke factoren en traumatische ervaringen in de jeugd. Er bestaat discussie over in hoeverre er correlatie is tussen die twee. Genetische factoren Uit verschillende onderzoeken blijkt er een belangrijke erfelijke component aanwezig te zijn. Ook blijken veel mensen met vermijdende persoonlijkheidsstoornis van nature introvert te zijn, waardoor zij extraverte bezigheden liever uit de weg gaan. Daarnaast hebben veel mensen met […]

Verder lezen

Wat is Affective Deprivation Disorder (AfDD), of het Cassandra-effect

Een gebrek aan intimiteit en empathie kan leiden tot een moeilijke relatie. Onderzoeker Maxine Aston heeft de term Affective Deprivation Disorder (AfDD) vastgelegd, voor emotioneel ‘normale’ partners van mensen met een psychische stoornis. Aston onderzocht haar theorie van AfDD eerst onder echtgenoten van een partner met een gediagnosticeerd Asperger Syndroom. Deze neurotypische, emotioneel “normale” echtgenoten vertoonden diepgaande psychologische effecten als gevolg van hun gebrek aan emotionele verbinding. De problemen ontstaan doordat je bij je partner […]

Verder lezen

Behandeling van een Afhankelijke Persoonlijkheidsstoornis

Een Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis gaat niet vanzelf over, maar is goed te behandelen. Met behulp van een psycholoog kan men inzicht krijgen in eigen gedrag, zodat er van daaruit verandering mogelijk is. Bij een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis wordt er vaak voor gekozen om eerst onderliggende angst en/of depressie te behandelen. Dit zorgt ervoor dat de behandeling beter kan aanslaan. De behandeling van een Afhankelijke Persoonlijkheidsstoornis is bij voorkeur kortdurend, vanwege het verhoogde risico om afhankelijk te worden […]

Verder lezen

Oorzaken van een Afhankelijke Persoonlijkheidsstoornis

De exacte oorzaak van een Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis is nog niet bekend. Wél is inmiddels duidelijk dat genen een rol spelen in de aanleg voor een Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis. Dat iemand aanleg heeft om de stoornis te ontwikkelen hoeft niet te betekenen dat iemand deze stoornis ook daadwerkelijk krijgt. Het is belangrijk om te weten dat de oorzaak vaak een combinatie betreft van verschillende factoren. Zo speelt ook opvoeding een grote rol in het ontwikkelen van een […]

Verder lezen

Waarom een narcist geen slecht mens is: mythes over antisociale persoonlijkheidsstoornissen ontkracht

Sommige mensen hebben de neiging om een persoonlijkheidsstoornis te zien als oorzaak of excuus van gedrag van anderen. Dit komt vooral veel voor bij de antisociale persoonlijkheidsstoornissen. Karen Arluck, klinisch psychotherapeut, onderscheidt op Quora de volgende mythes: Dat mensen met een persoonlijkheidsstoornis hun gedrag niet kunnen veranderen. Dat iedereen met dezelfde persoonlijkheidsstoornis hetzelfde zal handelen, dezelfde dingen doen en dezelfde vreselijke fouten maken die “x” maakt (voeg hier een bekende persoon met persoonlijkheidsstoornis toe, geliefde, vriend, moeder, broer, vriend, […]

Verder lezen

Wat is schematherapie

Een vorm van psychotherapie is schematherapie. Kort gezegd is schematherapie een vorm van therapie die je meer inzicht geeft in je eigen denk- en gedragspatronen. Veel mensen die met schematherapie beginnen, zijn op een bepaalde manier vastgelopen in hun leven of hun functioneren, en zitten in ingesleten denk- en gedragspatronen. Het wordt ook vaak toegepast bij persoonlijkheidsstoornissen als borderline of bij terugkerende depressies. Schema’s In de jaren negentig is de schematherapie ontwikkelt door de Amerikaanse […]

Verder lezen

Nagebootste stoornis (Syndroom van Münchhausen)

Wat is nagebootste stoornis, Syndroom van Münchhausen (by proxy of by internet) Een nagebootste stoornis, voorheen aangeduid als Syndroom van Münchhausen, is een aandoening waarbij iemand zichzelf opzettelijk en bewust letsel toebrengt of fingeert ziek, gehandicapt of gewond te zijn. Ook kan een nagebootste stoornis betrekking hebben op anderen (Münchhausen by proxy), wat ertoe leidt dat een aan de zorg toevertrouwde ander, zoals een kind of huisdier, telkens ziek gemaakt wordt. Een relatief nieuwe term […]

Verder lezen