autisme bij vrouwen

Autisme bij vrouwen

Autisme vaker gediagnosticeerd bij jongens De autist bestaat niet. En toch hebben veel mensen een klassiek beeld voor ogen: een contactgestoorde man met een obsessieve hobby. Dat het stereotype autist een man betreft lijkt logisch. Bij kinderen komt ASS ongeveer

Jonge hulphond in training

Hulphond bij psychische problemen

Voor wie? Een hulphond kan voor mensen met een lichamelijke beperking uitkomst bieden, maar er kunnen tegenwoordig ook hulphonden worden opgeleid om mensen met autisme, PTSS of een eetstoornis te helpen. Hoe helpt een hulphond? Bij autisme Een autismegeleidehond kan

therapie bij autisme

Behandeling van autisme

Over autisme Autisme kan niet worden genezen. Toch kan behandeling veel doen voor mensen met autisme. Zo kan het bepaalde verschijnselen verminderen. Ook kan behandeling ondersteuning bieden bij het aanleren of verbeteren van sociale en communicatieve vaardigheden. Vaak wordt er

Autisme en emoties empathie

Mensen met autisme voelen emoties en hebben empathie

Hardnekkige mythe Het is een hardnekkige mythe dat mensen met autisme geen empathie hebben en emoties niet kunnen begrijpen. Veel mensen met autisme laten emoties niet op dezelfde manier zien als mensen zonder autistische aandoening (Brewer R. et al. Autism Res. 9, 262-271

DaretoSeeMe en dsmmeisjes logo

Oorzaken van autisme

Voornamelijk biologisch Autisme is voor het grootste gedeelte het gevolg van biologische oorzaken. Uit studies blijkt dat het ontstaan van autisme voor 90% afhankelijk is van ons erfelijk materiaal. Er is niet maar één gen die verantwoordelijk is voor het

Autistisch kindje

Wat is PDD-NOS

PDD-NOS is een verzamelnaam voor mensen met een aanzienlijke stoornis in het autistische spectrum die niet als Asperger of autisme gediagnosticeerd kan worden.

Hechtingstheorie

Hechting bij kinderen

Verreweg de meeste kinderen zijn veilig gehecht. Zij hebben een gezonde emotionele band met hun ouders. Maar bij sommige kinderen is het proces van hechting niet helemaal goed verlopen: zij zijn onveilig gehecht.

DaretoSeeMe en dsmmeisjes logo

Wat is autisme

Mensen met autisme verwerken alle informatie die ze krijgen in hun hersenen op een andere manier dan mensen zonder autisme. Hierdoor hebben ze vaak problemen met sociale contacten, communiceren en flexibiliteit.