Tag: behandeling psychische klachten

Tips uit dialectische gedragstherapie (DGT)

Blogster Lotte (@lotte) volgt DGT-therapie. Hieronder geeft ze er wat tips uit rondom het thema ‘Verdragen’. Verdragen, wat een rotwoord, binnen de DGT-therapie die ik volg lijkt het soms het antwoord op alle problemen. De waarheid is, we kunnen niet alles oplossen. We leven in een maatschappij waar we geneigd zijn gelijk te zoeken naar de oplossing, het antwoord voor een probleem. Soms is er echter niks dat je er tegen kan doen, dan zal […]

Verder lezen

Wat is Rationeel-Emotieve Therapie (RET) – 5 G’s / G-schema

Rationeel-Emotieve Therapie (RET) is een vorm van cognitieve gedragstherapie. RET gebruikt rationaliteit om zelfdestructieve cognitieve processen te herkennen en daar mee om te gaan. Onbewust destructief gedrag wordt dan bewust erkend en vervolgens ondermijnd ten gunste van meer constructief gedrag. Cognitieve processen leidend De therapie is ontwikkeld door Albert Ellis, een Joodse psychoanalyticus uit de Verenigde Staten. Volgens Ellis zijn cognitieve processen, waaronder je kijk op het leven en je verwachtingen van de wereld, bepalend […]

Verder lezen

Wat is FACT-therapie (Flexible Assertive Community Treatment)

FACT-therapie Bij FACT-therapie behandelt en begeleidt een FACT-team mensen die een ernstige psychiatrische aandoening hebben in combinatie met problemen op andere levensterreinen, zoals met wonen, werken, sociale contacten en financiën. Dat doet het team ‘ambulant’, dat wil zeggen, buiten het ziekenhuis of een instelling. Voor deze zorg kun je dus in je eigen omgeving blijven. Het doel van FACT is om je in je eigen omgeving continu te blijven begeleiden, behandelen en ondersteunen. Als dat […]

Verder lezen

Wat is runningtherapie en wat zijn mijn ervaringen ermee?

Wat is runningtherapie? Runningtherapie kan worden ingezet bij mensen met psychische klachten, zoals een depressie, angststoornis of burn-out. Hardlopen kan bijvoorbeeld je gemoedstoestand verbeteren, je lichaam fitter maken, stress verminderen, je zelfvertrouwen verhogen en je beter laten slapen. Een runningtherapeut gaat met jou persoonlijk aan de slag en helpt je bij het opbouwen met een schema dat helemaal voor je is gepersonaliseerd en wat rekening houdt met wat jij mentaal en lichamelijk aankan. Vervolgens ga […]

Verder lezen

Opname bij psychische klachten: wat kun je verwachten?

Moet je in opname voor je psychische problemen of ben je benieuwd of een opname je zou kunnen helpen? Hieronder kun je vanuit ervaringsdeskundig perspectief lezen wat een psychiatrische opname inhoudt en welke soorten opname er zijn. Wat is een opname? Open/ gesloten, vrijwillig/ gedwongen Er zijn grote verschillen tussen soorten opname. Je hebt gesloten en open opname en vrijwillig en gedwongen opname. Ook is er een groot verschil tussen een opname zonder intensieve behandeling […]

Verder lezen

Wat is kunstzinnige therapie (beeldend)

Er zijn drie vormen van kunstzinnige therapie – beeldend, muziek, spraak & drama. Bij beeldende kunstzinnige therapie worden creatieve technieken gebruikt, zoals tekenen, schilderen, kleuren of beeldhouwen, om tot psychologische en emotionele inzichten te komen. Onder begeleiding van een kunstzinnig therapeut kun je de non-verbale boodschappen, symbolen en metaforen die in deze kunstvormen voorkomen “decoderen”, wat zou moeten leiden tot een beter begrip van je gevoelens en gedrag, zodat je verder kan gaan om diepere problemen op te […]

Verder lezen

Dierentherapie (Animal Assisted Therapy, AAT)

Therapie of behandeling waarin gedomesticeerde dieren een rol spelen wordt Animal Assisted Therapy (AAT) genoemd. Dieren zoals honden, katten, varkens en vogels kunnen in het behandelplan worden opgenomen. Bij Equine Assisted Therapy (EAT) of hippotherapie speelt een paard een rol. Therapie met dieren is een aanvullende behandeling die naast klinische therapie gegeven kan worden. Het is geen vervanging of alternatief voor reguliere behandelingen. Een professionele behandelaar of therapeut is verantwoordelijk en de vooruitgang wordt gemeten en vastgelegd. De therapie of behandeling heeft een […]

Verder lezen

Wat is Emotiegerichte Therapie (EFT)

EFT als Relatietherapie EFT (Emotionally Focused Therapy van Sue Johnson) richt zich op volwassen relaties en hechting. Je kijkt naar patronen en neemt stappen om een veiligere band te creëren en meer vertrouwen te ontwikkelen in je relaties tot anderen. De therapie gaat er van uit dat er geen manier is om rationele gesprekstechnieken te ontwikkelen bij problemen in relaties, omdat relatieproblemen en gezinsproblemen je het gevoel geven dat je een belangrijke hechtingsfiguur verliest. Je […]

Verder lezen

Wat is diepe hersenstimulatie bij psychiatrische aandoeningen (DBS)

Bij diepe hersenstimulatie (of DBS, deep brain stimulation) worden er elektroden op specifieke plekken operatief in de hersenen aangebracht. Die stimuleren de hersenen met stroomstootjes uit een soort pacemaker die onder het sleutelbeen wordt geplaatst. Door de prikkeloverdracht te veranderen, kunnen de elektroden ziektesymptomen dempen of zelfs helemaal wegnemen. Diepe hersenstimulatie bestaat sinds de jaren tachtig als behandeling van bewegingsziekten, zoals Parkinson. Steeds vaker wordt de therapie ook onderzocht bij aandoeningen met een psychiatrische component. […]

Verder lezen

Behandeling van autisme

Over autisme Autisme kan niet worden genezen. Toch kan behandeling veel doen voor mensen met autisme. Zo kan het bepaalde verschijnselen verminderen. Ook kan behandeling ondersteuning bieden bij het aanleren of verbeteren van sociale en communicatieve vaardigheden. Vaak wordt er ook gekeken naar de omgeving van iemand met autisme. Deze kan worden aangepast, zodat iemand met autisme beter kan ontwikkelen en een zo goed mogelijke kwaliteit van leven heeft. In behandeling van kinderen met autisme […]

Verder lezen

Dialectische gedragstherapie (DGT)

Dialectische gedragstherapie (DGT) werd oorspronkelijk ingezet bij de behandeling van ernstige borderlinestoornissen. Tegenwoordig is echter ook bekend dat het ook zeer effectief kan zijn bij andere psychische klachten, zoals verslaving, trauma, depressie en eetstoornissen. Het doel van DGT is bewustwording van gedachten, gevoelens en gedrag en het veranderen hiervan. Ook wordt aangestuurd op het aanleren van een dialectische houding, oftewel het doelgericht omgaan met (schijnbare) tegenstellingen en hier waarheid uit proberen te halen door middel […]

Verder lezen

Mentalization based treatment (MBT)

Mentalization (mentaliseren) betekent dat een mens in staat is om het gedrag en de gevoelens van een ander te kunnen begrijpen en verklaren. Het is een vaardigheid die van pas komt in het aangaan van sociale contacten. Iemand die goed kan mentaliseren is goed in staat om hetgeen hij of zij voelt te onderzoeken en verbaal uit te drukken. Bij mensen met een persoonlijkheidsstoornis is de eigenschap tot mentaliseren soms verstoord geraakt, of het kunnen […]

Verder lezen

Wat is cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een combinatie van gesprekken en oefeningen. Het richt zich vooral op het aanpakken van bepaalde gedragingspatronen in het denken van de patiënt. Je leert om anders te reageren op bepaalde situaties of emoties, op een constructievere, gezondere manier. Bij veel psychische stoornissen is er sprake van negatieve gedachten, gevoelens en gedragingen. Cognitieve gedragstherapie helpt bij het opsporen en corrigeren hiervan. Vervolgens voelt iemand zich vaak beter en krijgt hij of zij […]

Verder lezen

Voor- en nazorg bij EMDR

EMDR is een populaire methode die veelvuldig wordt ingezet bij het behandelen van trauma’s. Het staat bekend om de grote effectiviteit, maar ook om de intensiteit tijdens de behandeling. Wat kun je als patiënt het beste doen om voor, tijdens en na de EMDR-sessie het beste voor jezelf te zorgen? Voor de sessie Het kan fijn zijn als je al een beetje weet wat er gaat gebeuren. Je kunt alvast wat informatie lezen over de […]

Verder lezen