Table of Contents

Oorzaken vermijdende persoonlijkheidsstoornis

Wetenschappers denken dat de oorzaken van vermijdende persoonlijkheidsstoornis kunnen worden gezocht in een combinatie van erfelijke factoren en traumatische ervaringen in de jeugd. Er bestaat discussie over in hoeverre er correlatie is tussen die twee.

Genetische factoren

Uit verschillende onderzoeken blijkt er een belangrijke erfelijke component aanwezig te zijn. Ook blijken veel mensen met vermijdende persoonlijkheidsstoornis van nature introvert te zijn, waardoor zij extraverte bezigheden liever uit de weg gaan. Daarnaast hebben veel mensen met deze stoornis last van een verlaagde emotionele stabiliteit, waardoor zij heftig kunnen reageren op gevoelens.

Externe factoren

Externe oorzaken die bijdragen aan het ontstaan van deze stoornis kunnen liggen in traumatische gebeurtenissen. Denk aan pesten, verwaarlozing, emotioneel/ fysiek misbruik. Ook ziet men vaak dat mensen die op latere leeftijd vermijdende persoonlijkheidsstoornis ontwikkelen, zich in hun jeugd afgewezen hebben gevoeld door hun ouders (hechting bij kinderen). #

Hierdoor kampen zij met gevoelens van onzekerheid en ‘gewoon niet goed genoeg zijn’. Genoemde situaties kunnen leiden tot een persoonlijkheidsstoornis, maar dit hoeft niet automatisch zo te zijn. De genetische kwetsbaarheid vergroot de kans hierop aanzienlijk.

Meer weten over vermijdende persoonlijkheidsstoornis? Lees dan:

Het mens achter de labels

Boek mens achter de labels

Gerelateerde artikelen: