DaretoSeeMe en dsmmeisjes logo

Wat is kleptomanie

Kleptomanie is de onweerstaanbare drang om dingen te stelen. Het gaat iemand met kleptomanie niet om de gestolen goederen, dit zijn meer dan eens voorwerpen die ze niet eens kunnen gebruiken of voorwerpen met weinig waarde (paperclips, pennen, speelgoed). Het gaat mensen met kleptomanie om de spanning tijdens het stelen (om ‘gepakt’ te worden) en de opluchting na het stelen (omdat ze niet zijn ‘gepakt’). Het grootste gedeelte van de mensen met kleptomanie ontwikkelen een sterke voorkeur voor één bepaald voorwerp.

Kleptomanie is een drangstoornis.

Gerelateerde artikelen:

  • Drangstoornissen bestaat uit een groep psychische aandoeningen waarbij er sprake is van natuurlijke impulsen waarover je geen of weinig controle of beheersing hebt.