Dialectische gedragstherapie (DGT)

Hoe kunnen we helpen?

Table of Contents

Dialectische gedragstherapie (DGT) werd oorspronkelijk ingezet bij de behandeling van ernstige borderlinestoornissen. Tegenwoordig is echter ook bekend dat het ook zeer effectief kan zijn bij andere psychische klachten, zoals verslaving, trauma, depressie en eetstoornissen.

Het doel van DGT is bewustwording van gedachten, gevoelens en gedrag en het veranderen hiervan. Ook wordt aangestuurd op het aanleren van een dialectische houding, oftewel het doelgericht omgaan met (schijnbare) tegenstellingen en hier waarheid uit proberen te halen door middel van argumentatie.

Er wordt veel aandacht besteed aan het aanleren van vaardigheden die van pas komen in specifieke situaties waar met name borderlinepatiënten vaak mee te kampen hebben. Ook wordt het contact met andere mensen geanalyseerd en geoptimaliseerd.

DGT kan bestaan uit individuele therapieën die worden aangevuld met groepssessies. Over het algemeen bestaat het uit vier onderdelen:
1. Individuele therapie
2. Vaardigheidstraining (oplettendheid, relaties, emoties, omgaan met crisis)
3. Telefonische consultatie (telefonische hulp als een patiënt terugvalt in oud gedrag)
4. Consultatieteam (therapeuten met verschillende expertises overleggen onderling)

Bronnen:
– PSYQ
– Tijdschrift voor Psychiatrie
– Mondriaan
– Verening DGT

Ook zin gekregen om te schrijven? Stuur een blog in naar dsmmeisjes!