Wat is controledwang

Table of Contents

Bij controledwang moet je steeds opnieuw controleren of de voordeur echt op slot is en of de auto wel in de garage staat. Vaak moet je dit een aantal keren herhalen door bijvoorbeeld de sleutel vijf keer in het slot om te draaien.

Hinderlijke controledwang kan onderdeel uitmaken van een dwangstoornis.

Ook zin gekregen om te schrijven? Stuur een blog in naar dsmmeisjes!

Tags: