DaretoSeeMe en dsmmeisjes logo

Comorbiditeit

Comorbiditeit is het naast elkaar voorkomen van verschillende stoornissen tegelijkertijd. Hulpverleners zien het naast elkaar voorkomen van psychische stoornissen vaak als een teken dat sprake is van ernstigere problematiek, maar dit hoeft niet het geval te zijn.

Een veel voorkomende vorm van comorbiditeit is dat een depressie samengaat met een angststoornis. Dit betekent in dit geval dat iemand meer klachten heeft dan iemand met één van de diagnoses: iemand is somber en angstig tegelijkertijd. Deze klachten komen echter zo vaak samen voor dat je je kunt afvragen of de scheiding tussen depressie en angststoornis wel terecht is. Depressie zou ook een symptoom kunnen zijn van een onbehandelde angststoornis.

De comorbiditeit heeft dus ook te maken met de manier waarop de DSM stoornissen classificeert. Zo is het niet verwonderlijk als mensen met een depressie vaker piekeren. Piekeren hoort in die zin bij depressies. Maar volgens de classificatie hoort piekeren bij angststoornissen.

Het is dus heel goed mogelijk dat iemand in twee of meer classificaties past, terwijl er sprake is van één onderliggend probleem. De classificatie die je krijgt is daarom ook niet hetzelfde als een diagnose bij fysieke (somatische) ziektes.

Lees meer over de DSM

Gerelateerde artikelen:

  • De DSM, ‘Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, is het diagnostisch en statistisch handboek van psychiatrische aandoeningen. De meest recente versie, de DSM-V of DSM-5, is een meer dan 1200 pagina’s dik handboek met een systematische onderverdeling van de…