DaretoSeeMe en dsmmeisjes logo

Wat is CD: Conduct Disorder bij kinderen

CD (Conduct Disorders) is een agressieve gedragsstoornis bij kinderen, een verergerde vorm van gedragsstoornis ODD. Een kind met CD is opstandig, dwars en driftig, het vertoont ongewenst gedrag als stelen, vernielingen en vechten. Een kind met CD heeft het vaak erg moeilijk, net als de rest van het gezin. Op allerlei gebieden ontstaan er problemen: op school, thuis, in het uitgaansleven, op straat en bij het onderhouden van vriendschappen. CD is een moeilijke stoornis om te behandelen, het kost veel tijd en energie. Ouders hebben hierbij hulp nodig van professionals.

CD is een ontwikkelingsstoornis. deze antisociale gedragsstoornis komt vaak voor in combinatie met of als gevolg van andere stoornissen, bijvoorbeeld ADHD of een autismespectrumstoornis (ASS).

Kenmerken

  • pest, bedreigt, intimideert
  • gebruikt wapens en brengt lichamelijk letstel toe
  • zet aan tot vechten
  • mishandelt mens en dier
  • dwingt tot seksueel contact
  • steelt of liegt en vernielt met de bedoeling ernstige schade aan te richten
  • spijbelt en loopt weg van huis

Gerelateerde artikelen: