Id ego superego

Sigmund Freud: Wat zijn de Id, Ego en Superego?

Volgens Sigmund Freud is de menselijke persoonlijkheid complex en heeft het meer dan één component. In zijn beroemde psychoanalytische persoonlijkheidstheorie bestaat persoonlijkheid uit drie elementen. Deze drie elementen van persoonlijkheid – bekend als de id, het ego en het superego-