Borderline Persoonlijkheidsstoornis (Cluster B) in de DSM-5

Table of Contents

Een diepgaand patroon van instabiliteit van intermenselijke relaties, zelfbeeld en invloed, en gemarkeerde impulsiviteit, beginnen bij de vroege volwassenheid en aanwezig in verschillende contexten, kenmerkend door vijf (of meer) van de volgende kenmerken:

  1. Verwoede pogingen om feitelijke of vermeende verlatingen te voorkomen
  2. Patroon van instabiele en intense interpersoonlijke relaties
  3. Identiteitsstoornis
  4.  Impulsiviteit (geld, seks, drugs, eetbuien, roekeloos rijden)
  5. Recidiverende suïcidale gedragingen, gestes, dreigingen of automutilatie
  6. Affectieve instabiliteit
  7. Chronisch gevoel van leegte
  8. Inadequate, intense woede, moeite woede te beheersen
  9. Voorbijgaande stress-gerelateerde paranoïde ideeën of ernstige dissociatieve symptomen

Een andere naam voor borderline is emotionele regulatie stoornis (ERS). De begrippen borderline persoonlijkheidsstoornis en borderline syndroom zijn veelomvattend. Daarom wordt in de medische wereld ook vaak ERS gebruikt.

Bekijk de laatste blogs over borderline:

Ook zin gekregen om te schrijven? Stuur een blog in naar dsmmeisjes!