Table of Contents

Kijk voor tips om om te gaan met psychische klachten ook eens op psyche.tips

Behandeling van autisme

Over autisme

Autisme kan niet worden genezen. Toch kan behandeling veel doen voor mensen met autisme. Zo kan het bepaalde verschijnselen verminderen. Ook kan behandeling ondersteuning bieden bij het aanleren of verbeteren van sociale en communicatieve vaardigheden. Vaak wordt er ook gekeken naar de omgeving van iemand met autisme. Deze kan worden aangepast, zodat iemand met autisme beter kan ontwikkelen en een zo goed mogelijke kwaliteit van leven heeft.

In behandeling van kinderen met autisme is het belangrijk dat zowel het kind, als de betrokkenen van het kind, autisme zo goed mogelijk leren begrijpen. Het is van belang dat er zowel thuis, als op school een wordt gezorgd voor een educatieve benadering (in een gestructureerde omgeving met duidelijke communicatie). Vaak wordt er zich naast autisme ook gericht op andere psychische problemen die regelmatig kunnen voorkomen bij iemand met autisme. Denk hierbij aan angsten en depressies.

Psycho-educatie

Psycho-educatie kan zowel individueel als in een groep gegeven worden. Bij deze behandeling wordt uitgelegd wat het hebben van autisme precies betekent. Als iemand met autisme zichzelf beter begrijpt, zorgt dat er vaak voor dat hij/zij er automatisch beter mee kan omgaan. Psycho-educatie kan ook zorgen voor herkenning en acceptatie. Het is het de bedoeling dat mensen met autisme na de psycho-educatie behandeling zélf beter aan anderen kan uitleggen wat autisme is, zodat hun omgeving wellicht meer begrip voor hen kan opbrengen.

Psychomotorische therapie

PMT is een lichaams- en bewegingsgerichte therapie, waarbij iemand met autisme positieve en juiste ervaringen op kan doen m.b.t. voelen en denken. Het biedt een veilige omgeving waar iemand met autisme kan experimenten met ander gedrag. Bij PMT worden spel- en bewegingssituaties, lichamelijke oefeningen en korte gesprekjes aangeboden, waardoor iemand met autisme spelenderwijs tot positieve ontwikkelingen kan komen.

Systeemtherapie

D.m.v. systeemtherapie worden gezinsleden ondersteund in omgang met elkaar en met autisme binnen het gezin. Het richt zich op onderlinge relaties, omdat mensen in een ‘systeem’ (bijvoorbeeld een gezin) elkaar beïnvloeden door gedachtes, gedrag, gevoelens en verwachtingen. Zo nodig kan systeemtherapie de nadruk leggen op het veranderen van de omgang met elkaar, en wordt er gezocht naar manieren om problemen beter te hanteren, of het veranderen van de manier waarop er tegen het probleem in kwestie wordt aangekeken.

Sociale vaardigheidstraining

Een sociale vaardigheidstraining kan iemand met autisme helpen om sociale situaties beter te begrijpen en hun sociale vaardigheden uit te breiden. Zo kan iemand zijn/haar vaardigheden actief oefenen, waardoor hij/zij kan leren beter te reageren in contact met een ander, of minder spanning te ervaren in sociale interacties.

Emotieregulatie-training

Mensen met autisme hebben vaak moeite om lichamelijke sensaties te koppelen aan de emoties die zij ervaren. Omdat zij het soms moeilijk vinden om emoties op tijd te signaleren, kan het zijn dat zij hun gedrag niet op tijd kunnen bijsturen en zo gemakkelijk over hun eigen grenzen gaan. Een emotieregulatie-training kan hierbij helpen.

Impulscontrole-training

Gedrag is impulsief, wanneer iemand iets doet zonder er eerst over te hebben nagedacht. Het kan zijn dat impulsief gedrag iemand zélf in de weg staat, maar ook dat de omgeving er last van heeft, waardoor er problemen kunnen ontstaan. Impulscontroleproblemen komen regelmatig voor bij mensen met autisme. Een impulscontrole-training kan helpen om inzicht te krijgen in de spanningsopbouw, die kan leiden naar impulsief gedrag. Je kunt er vaardigheden leren om impulsen vroegtijdig te herkennen en te beheersen,

Speltraining

Deze training is bedoelt voor kinderen. Bij speltraining wordt spel gebruikt om een kind te kunnen begrijpen en te helpen. Het kind krijgt de gelegenheid om zich te ontspannen, en gedachten, gevoelens en verlangens te uiten. De therapeut zal zich aansluiten bij de spelinitiatieven van het kind en biedt ondersteuning bij het uiten en verwerken van problemen.

Theraplay

Theraplay heeft als doel om spelenderwijs een ouder-kindrelatie te verbeteren en kan worden ingezet bij kinderen met contact- regulatie- en aandachtsproblemen en/of boze en teruggetrokken kinderen.

Ik puber training

Deze training is er voor bedoelt om jongeren met autisme te begeleiden in hun seksuele en pubertijdsontwikkeling.

Lotgenotencontact

Vaak kan lotgenotencontact mensen met autisme helpen door de herkenning die men er vindt. Ook kan lotgenotencontact door het uitwisselen van ervaringen, het eigen probleemoplossend vermogen vergroten.

Medicatie

Er zijn geen medicijnen die de kernsymptomen van autisme kunnen verhelpen. Wél zijn er medicijnen die mensen met autisme kunnen helpen die last hebben van ‘druk gedrag’, woedeaanvallen, depressies en/of angsten. Medicijnen die in dat geval worden voorgeschreven zijn antipsychotica en antidepressiva.

Naast bovenstaande behandelingen en trainingen voor mensen met autisme zijn er ook nog opvoedcursussen, trainingen die een negatief zelfbeeld behandelen en assertiviteit bevorderen. Daarnaast kunnen mensen met autisme behandelingen krijgen voor andere psychische klachten. Zo kan iemand met autisme bijvoorbeeld ook psychotherapie of schematherapie volgen, voor persoonlijkheids- of stemmingsklachten.

Bekijk onderstaand filmpje over de behandeling van autisme

Gerelateerde artikelen:

  • DaretoSeeMe en dsmmeisjes logo

    ADHD is niet te genezen. Behandeling is gericht op het verminderen van klachten. Vaak bestaat een behandeling uit een vorm van gedragstherapie en/of medicatie. Psycho-educatie Psycho-educatie is gericht op dat iemand zo veel mogelijk inzicht en kennis krijgt over ADHD.…

Kijk voor tips om om te gaan met psychische klachten ook eens op psyche.tips

Meer rust en minder stress

Zoek je naar manieren om meer rust te hebben en minder stress te beleven? Methodes zoals mindfulness en yoga kunnen je op weg helpen. Voor minder dan de prijs van een enkele losse les in een studio krijg je onbeperkt en altijd toegang tot goede en verdiepende Yogalessen, vanaf €9,99,- per maand

Of bekijk andere cursussen die je op weg helpen naar een rustiger leven:

Yoga Nidra

yoga nidra

Tijdens Yoga Nidra lijkt het alsof je slaapt, maar je bewustzijn is nog aan het werk op een dieper niveau. Je komt fysiek, mentaal en emotioneel compleet tot ontspanning.

Mindfulness

mindfulness

In deze 8-weekse Mindfulness cursus krijg je een dagelijks stappenplan om thuis aan de slag te gaan met Mindfulness en meer rust en minder stress te ervaren. 

Yoga

yoga stap voor stap

In deze online Yogacursus voor beginners leer je alle basishoudingen van de Yoga aan en kun je lekker thuis, wanneer jij het wil en op je eigen tempo aan de slag met Yoga.

Minimalisme

minimalisme

Het doel van deze cursus is om in zeven weken meer tijd ruimte en vrijheid in je leven te vinden. Je leert te 'Ontspullen' om je externe omgeving op te ruimen en opnieuw in te richten. 'Consuminderen' om meer financiële ruimte te vinden, beter met de aarde om te gaan en te werken aan onthechting van spullen. 'Versimpelen' om meer tijd vrij te maken in het leven.

Reis door de chakra's

chakra

In deze cursus gaan we op reis door de zeven chakra's met de bijzondere en effectieve Yoga Nidra technieken. Je zal een diepe ontspanning zoals nooit te voren ervaren, en werken aan diepgewortelde overtuigingen en programmeringen. Je krijgt toegang tot 5 diepe, helende en transformatieve chakra Yoga nidra sessies.

yoga en meditatie

onbeperkte cursus

yoga abonnement

Voor minder dan de prijs van een enkele losse les in een studio krijg je onbeperkt en altijd toegang tot goede en verdiepende Yogalessen.

vanaf €9,99,- per maand

lees meer