Bang om alleen te zijn autofobie

Wat is autofobie (angst voor alleen zijn)

Autofobie, of monofobie, is de angst alleen of eenzaam te zijn. Alleen zijn, zelfs op een beschermde plek als thuis, kan leiden tot ernstige angst. Mensen met autofobie hebben het gevoel dat ze een andere persoon of andere mensen nodig hebben om zich veilig te voelen.

Zelfs als een persoon met autofobie weet dat hij fysiek veilig is, kan hij of zij angstig zijn voor:

 • inbrekers
 • vreemdelingen
 • ongeliefd zijn
 • ongewenst zijn
 • een plotseling medisch probleem krijgen
 • onverwachte of onverklaarde geluiden horen

Symptomen

 • obsessief angstig voor alleen zijn
 • angsten voor dingen die kunnen gebeuren terwijl je alleen bent
 • afstandelijk voelen van je lichaam wanneer je alleen bent
 • trillen, zweten, pijn op de borst, duizeligheid, hartkloppingen, hyperventilatie of misselijkheid wanneer je alleen bent of in een situatie waarin je snel alleen zou kunnen zijn
 • een gevoel van extreme angst wanneer je alleen bent of in een situatie waarin je snel alleen zou kunnen zijn
 • een overweldigend verlangen om te vluchten als je alleen bent
 • angst als je denkt aan eenzaamheid

Oorzaken
Autofobie is een irrationele angst die ontstaat wanneer je vreest dat je alleen komt te staan. Hoewel er misschien geen werkelijke dreiging bestaat om alleen te zijn, zal je nog steeds niet in staat zijn om je symptomen onder controle te houden.

Het kan zijn dat je pas normaal kan functioneren als je je niet meer alleen voelt. Als je alleen bent, kan je een wanhopige behoefte voelen om je eenzaamheid zo snel mogelijk te beëindigen.

Diagnose
Autofobie is een fobie of angststoornis. Als je vermoedt dat je autofobie hebt, moet je naar je huisarts gaan. Hij kan je doorverwijzen naar een specialist in psychische gezondheidszorg.

Wanneer je een specialist ziet, vraagt hij je medische voorgeschiedenis om te zien of een lichamelijk probleem je geestelijke gezondheid beïnvloedt. Daarna voert hij een psychologische evaluatie uit. Dit houdt in dat je veel vragen krijgt over je dagelijkse activiteiten en gevoelens.

Autofobie wordt beschouwd als een specifieke en situationele fobie. Dit betekent dat een specifieke situatie de angst veroorzaakt. Om gediagnosticeerd te worden met autofobie, veroorzaakt je angst om alleen te zijn zoveel paniek dat het je dagelijkse routine verstoort.

Behandeling
Mensen met specifieke fobieën zoals autofobie worden vaak behandeld met psychotherapie. De meest voorkomende types zijn exposure (blootstellingstherapie) en cognitieve gedragstherapie.

Exposure
Blootstellingstherapie behandelt een vermijdingsgedrag dat zich in de loop der tijd heeft ontwikkeld. Het doel is dat deze behandeling je levenskwaliteit verbetert zodat je fobieën je niet langer beperken wat je in je dagelijkse leven kunt doen.

Voor autofobie zal je therapeut samen met jou werken aan het verhogen van je tolerantie om steeds langer alleen gelaten te worden. Het kan beginnen met uit het kantoor van je therapeut lopen en  voor een korte periode een paar meter verderop te staan. De afstand en tijd kunnen worden vergroot naarmate je vooruitgang boekt. Je behandelaar zal je steeds opnieuw blootstellen aan de bron van je fobie. Hij zal dit eerst doen in een gecontroleerde omgeving waar je je veilig voelt, en uiteindelijk zal je in een echte situatie oefenen.

Cognitieve gedragstherapie (CGT)
In CGT gebruikt je behandelaar naast exposure ook andere technieken die je helpen om op een meer constructieve manier de confrontatie aan te gaan met alleenzijn. Hij zal je helpen om je denkpatroon rond je fobie te onderzoeken.

Geneesmiddelen
In de meeste gevallen is psychotherapie succesvol in de behandeling van autofobie. Maar soms kan het nuttig zijn om ook medicijnen te gebruiken. Je kunt medicijnen krijgen aan het begin van je behandeling. Of je krijgt medicatie om te gebruiken in specifieke situaties.

Sommige gebruikte medicijnen voor mensen met autofobie zijn:

Bètablokkers: Drugs die stimulatie door adrenaline in het lichaam blokkeren. Adrenaline is een chemische stof die aanwezig is wanneer iemand angstig is.
Sedatieven: Benzodiazepines (kalmeringsmiddelen). Deze kunnen je helpen te ontspannen door de hoeveelheid angst die je voelt te minimaliseren. Deze drugs moeten voorzichtig worden gebruikt omdat ze verslavend kunnen zijn. Dit geldt vooral voor mensen met een geschiedenis van drugs- of alcoholverslaving.

Bekijk de top 100 specifieke fobieën


Widget not in any sidebars

Bekijk de top 100 specifieke fobieën

Gerelateerde artikelen: