Table of Contents

Wat is asperger

Kinderen en volwassenen met Asperger hebben een vorm van autisme. Ze hebben vooral problemen op het gebied van de sociale omgang met anderen. Daardoor bouwen ze moeilijk vriendschappen op met leeftijdgenoten. Hun taalontwikkeling, verstandelijke ontwikkeling en zelfredzaamheid is normaal. Ze hebben opvallende beperkte interesses en activiteiten.  

Asperger heet officieel de stoornis van Asperger, en wordt ook vaak syndroom van Asperger genoemd. Het is een stoornis uit het autismespectrum. Het is een ontwikkelingsstoornis. Dit wil zeggen dat de problemen in de sociale omgang al vroeg in het leven duidelijk worden. Ouders hebben vaak al vroeg in de gaten dat hun kind anders is, al duurt het soms nog jaren voordat echt een diagnose gesteld wordt.

Gerelateerde artikelen:

  • DaretoSeeMe en dsmmeisjes logo

    Voornamelijk biologisch Autisme is voor het grootste gedeelte het gevolg van biologische oorzaken. Uit studies blijkt dat het ontstaan van autisme voor 90% afhankelijk is van ons erfelijk materiaal. Er is niet maar één gen die verantwoordelijk is voor het…

  • Autistisch kindje

    PDD-NOS is een verzamelnaam voor mensen met een aanzienlijke stoornis in het autistische spectrum die niet als Asperger of autisme gediagnosticeerd kan worden.