Categorie: Persoonlijkheidsstructuur

Persoonlijkheidstypen A B C D en (psychische) gezondheid

Onze persoonlijkheden spelen een belangrijke rol in het bepalen van ons gedrag en gewoonten, dus het is niet verwonderlijk dat je persoonlijkheidstype ook een verband heeft met je gezondheid. Filosofen, artsen en onderzoekers hebben lang geprobeerd om verbanden te leggen tussen persoonlijkheid en lichamelijke gezondheid. In de tijd van de oude Grieken dachten Hippocrates en Galen dat er vier humores (of persoonlijkheidstypen) waren en dat elk verbonden was met de gevoeligheid voor bepaalde lichamelijke of […]

Verder lezen

De kracht van introvert zijn

Inleiding Éen op de drie mensen is introvert. Ook ik ben een introvert persoon.Introversie houdt in dat je een voorkeur hebt voor omgevingen die niet te prikkelend zijn (Cain, 2012). Toch zijn er vaak misvattingen over mensen die introvert zijn en heeft vaak het woord ‘introvert’ een negatieve lading. De wereld is grote deels ook gericht op extraverte waarden. We leven met een waardensysteem wat ook wel het extraverte ideaal wordt genoemd: het alom heersende […]

Verder lezen