honger naar vervulling

Honger naar vervulling

In Honger naar vervulling schrijft Modita van Zummeren over de oorzaken en bevrijding van eetproblemen. Ze kijkt naar anorexia, boulimia én overgewicht. 

Het verhaal van een ervaringsdeskundige

Ze schrijft dit boek als ervaringsdeskundige, ze heeft 6 jaar geworsteld met anorexia nervosa en 2 jaar met boulimia nervosa en is daar volledig van hersteld. Ze licht haar visie toe aan de hand van eigen voorbeelden. Dit is heel prettig lezen. Wat ook prettig leest, is de vrouwelijke schrijfvorm. Ze schrijft dus over meisje, vrouw, zij. Ik merk dat het me daardoor meer aanspreekt. Ze is zich er overigens prima van bewust dat het ook jongens en mannen zijn die het kan overkomen, maar die moeten dan nu een keer omdenken. 

Houvast vinden in een eetstoornis

Nadat de schrijfster kort kijkt naar de rol van de vrouw in onze samenleving en de invloed van de maatschappij, gaat de rest van het boek vooral over de psychische achtergronden van de eetproblemen. En dat is interessant. Ze laat zien hoe het proces zich ontwikkelt en uiteindelijk uitmondt in de weigering van voedsel. Volgens de schrijfster ontstaat het wanneer het meisje zich niet meer kan verschuilen achter het masker van perfectie. Ze kan het niet meer altijd goed doen en doordat ze geen eigen identiteit heeft kunnen opbouwen, is de puberteit, waarin zich zoveel onzekerheden aandienen, bedreigend voor haar. Ze vindt dan houvast in haar eetstoornis. Dit lijkt nu wat kort door de bocht verteld, maar de schrijfster neemt je aan de hand mee. Ze is hierbij bijzonder open over haar eigen achtergrond en geeft tal van voorbeelden die duidelijk maken hoe het bij haar is verlopen.

Eetstoornis als signaal van gezinsproblemen

De schrijfster heeft een duidelijke visie over het soort gezinnen waarin kinderen anorexia of boulimia krijgen. Hoewel ze meerdere keren omschrijft dat ouders geen schuld hebben lijkt dit boek me, als ouders van een kind met eetproblemen, confronterend om te lezen. Het ontbreken van echt contact binnen het gezin en het verborgen houden van emoties en gevoelens is een belangrijke aanjager bij het ontwikkelen van de stoornis. Als kind is het meisje vaak niet werkelijk gezien in haar gevoelens en behoeften. Ze noemt de stoornis dan ook een signaal van een probleem dat het hele gezin betreft. 

Het belang van een goede therapeut

Na een uitstapje naar twee bijzondere situaties die iets te ver van me afstaan,  gaat het boek door met ‘de oplossingen’. En dat is fijn. Omdat ze het probleem op een dieper niveau ziet als een verlangen naar zingeving, onderstreept ze het belang om een goede therapeut in de arm te nemen. Naast aandacht voor het eetgedrag moet er veel aandacht zijn om te herstellen wat het meisje tekort is gekomen in de ontwikkeling van haar individualiteit en zelfvertrouwen. Dat dit een langdurig proces is met vallen en opstaan, moge duidelijk zijn. Ze beschrijft ook nog de verschillende therapievormen en breekt een lans voor mediteren, iets wat ze in haar boek over depressies ook deed.

Interessante visie op een flink probleem

In Honger naar vervulling refereert ze regelmatig aan andere boeken die haar geholpen hebben tot haar inzichten, dat voelt heel transparant. Daarnaast is het gewoon handig voor als je er nog meer over zou willen weten. Ik vond het een prettig leesbaar boek, interessante visie op een flink probleem waar men momenteel in de hulpverlening nog maar moeilijk een antwoord op weet. Zeker een aanrader!