Ontwerp zonder titel

Help, de psycholoog verzuipt! – Frits Bosch

Frits Bosch vertelt in zijn boek ‘Help, de psycholoog verzuipt!’ over zijn ervaringen als eerstelijnspsycholoog. Hij heeft 36 jaar als psycholoog gewerkt. Ook startte hij met andere psychologen een landelijke organisatie van psychologen in de eerste lijn.

‘Help, de psycholoog verzuipt!’ is een pakkende titel, die gelijk je aandacht trekt als je bekend bent met de huidige problematiek in de ggz. Het is een interessant boek als je graag meer wilt weten over de ontwikkelingen in de ggz die gedurende de afgelopen decennia hebben plaatsgevonden of als je graag beter wilt begrijpen welke negatieve gevolgen de marktwerking heeft gehad voor de ggz.

Het boek bevat vele uiteenlopende citaten afkomstig van onder andere nieuwsberichten, deskundigen en politici. Verder vertelt Frits over zijn praktijkervaringen en een beetje over zijn persoonlijke leven naast zijn werk. De meerwaarde van de inkijkjes in zijn spreekkamer ontgingen mij wel een beetje. 

‘Help, de psycholoog verzuipt!’ is een pleidooi voor vrijgevestigde psychologen. Frits is van mening dat het persoonlijk contact met cliënten de basis van de hulpverlening zou moeten zijn. Iets wat bij grotere ggz-instellingen vaak minder prioriteit heeft, omdat het hulpaanbod daar meer gebaseerd is op protocollen, richtlijnen en meetbaarheid. Dit boek illustreert ook de enorme macht die zorgverzekeraars hebben.

Een mooi citaat uit het boek is afkomstig van psychiater Jim van Os: ‘Wat de wetenschap ons leert is dat patiënten vooral veel baat hebben bij een goede relatie met hun behandelaar. Voor de rest is het vooral trial en error.’ En het citaat van psycholoog Michiel Linssen is ook treffend: ‘Om een betere behandelaar te worden is het belangrijk de behandeling steeds aan de patiënt aan te passen en niet andersom.’

Zorgverleners zijn ongeveer 40% van hun werktijd kwijt aan administratie en volgens Zorgverzekeraars Nederland zijn er maar drie psychotherapeutische interventies die voldoen aan de stand van wetenschap en praktijk en daarmee kunnen vallen onder verzekerde zorg. Frits stelt dat het gevolg hiervan is dat patiënten steeds meer gestandaardiseerde behandelingen krijgen en het contact tussen psycholoog en cliënt steeds minder persoonlijk wordt. 

Het was leuk om te lezen hoe ‘Help, de psycholoog verzuipt!’ tot stand is gekomen. Ook vond ik het waardevol de visie en suggesties van Frits voor de toekomst van de ggz te lezen. Zijn bevlogenheid riep veel bewondering en respect bij me op.