Wat is andere gespecificeerde voedings- en eetstoornis (OSFED) voorheen eetstoornis NAO?

Zoals veel groepen psychische stoornissen hebben ook de eetstoornissen een restgroep. Dit is de andere gespecificeerde voedings- en eetstoornis / Other Specified Feeding or Eating Disorder (OSFED). Van deze stoornis zijn geen specifieke kenmerken te noemen uit de DSM-5, omdat ze er niet zijn. Wie deze diagnose krijgt, voldoet niet aan alle kenmerken voor anorexia, boulimia of BED, maar vertoont wel duidelijk eetgestoord gedrag.

Dit kan bijvoorbeeld iemand zijn die eetbuien heeft en ze ook compenseert, maar dat minder vaak dan eens per week heeft, wat een voorwaarde is voor de diagnose boulimia. Of iemand die duidelijk restrictief gedrag vertoont, wat een kenmerk is van anorexia, maar geen ondergewicht heeft.

Deze groep stond vroeger bekend als eetstoornis NAO (Niet Anderszins Omschreven). In het buitenland stond het vroeger bekend onder de naam EDNOS (Eating Disorder Not Otherwise Specified).

Vroeger werd de diagnose NAO vaker gegeven, omdat de kenmerken van de losse eetstoornissen toen nog strenger waren. Bij de DSM-5 zijn enkele kenmerken aangepast of geschrapt, waardoor meer mensen de diagnose boulimia of anorexia kunnen krijgen. Ook BED viel vroeger onder NAO, waar het nu een eigen erkende eetstoornis is.

Het is moeilijk om hier iets steekhoudends te zeggen over de oorzaken of behandelvormen van OSFED, omdat het een verzamelnaam is voor heel veel verschillende klachten. Wat wel belangrijk is om te benadrukken, is dat OSFED niet minder ernstig is dan de andere vastgestelde stoornissen. Dit beeld bestaat vaak wel, ook bij mensen met OSFED zelf. Het kan voelen alsof de stoornis minder zwaar is, of alsof het een soort ‘vergaarbakdiagnose’ is. Dit beeld kan schadelijk zijn en iemand tegenhouden hulp te zoeken, en het is ook niet waar.

De diagnose OSFED zegt eigenlijk alleen: hier is een eetstoornis aan de hand. En dat is al voldoende reden om het serieus te nemen en hulp te zoeken.

Laatste blogs over eetstoornissen: