depressie geluk

Depressie, een opstap naar geluk – Modita van Zummeren

Depressie, een opstap naar geluk? Dat klink wel heel ambivalent, mijn interesse is gewekt!

Modita van Zummeren is opgeleid is als arts en schrijft haar boek als ervaringsdeskundige. En dat is in dit geval goed om te weten, want in haar boek beschrijft ze regelmatig statements die ook zouden kunnen komen van een onwetende van buitenaf, maar niets is minder waar, zo blijkt. 

Depressie als uitnodiging tot zelfonderzoek

Modita begint haar boek met het gegeven dat we depressie eigenlijk helemaal niet als ziekte of aandoening zouden moeten zien, maar als een uitnodiging om te onderzoeken wie we in werkelijkheid zijn. Ze schrijft over het verhaal wat we van onszelf gemaakt hebben en wat we eigenlijk ons hele leven lang veinzen. Dit doen alsof is niet wie we in werkelijkheid zijn! Het lange doen alsof is wat ons uiteindelijk verplettert en waardoor we ons depressief gaan voelen.

Acceptatie van depressie

Vervolgens komt ze bij de belangrijke eerste stap van het proces: acceptatie van de depressie. Een herkenbare valkuil die ze benoemt is het vechten ertegen; er weg van willen, het snel willen oplossen. Ze citeert Osho, een spiritueel meester uit India die het kernachtig neerzet: “Wanneer je depressief bent, ben dan eenvoudigweg depressief. Bevecht het niet, creëer geen enkele afleiding, sta het eenvoudigweg toe om te gebeuren. Het leven is als een stroom, sta hem toe te stromen. De rivier hoeft niet geduwd.”

Tja, mooi gezegd Osho, maar ga er maar aan staan! Toch doet de schrijfster het. In de volgende 5 hoofdstukken vertelt ze openhartig over haar eigen depressies, ze schuwt daarbij de persoonlijke issues, valkuilen en lastigheden van zichzelf en haar familie niet. Het verhaal, of eigenlijk haar levensverhaal, is zo opgebouwd dat het een soort van invoelbaar wordt hoe ze uiteindelijk in een eerste depressieve periode met anorexia komt. Het voelen, of beter gezegd het niet hebben leren voelen, loopt als een rode draad door haar leven.

Meditatie

Na haar studie gaat ze voor de eerste keer naar India en vlak daarna maakt ze kennis met gestalttherapie. Door deze vorm van therapie, waarbij je gaat luisteren naar je lichaam en vervolgens uitkomt bij gebeurtenissen uit je verleden waarbij je je natuurlijk reactie niet hebt kunnen afmaken, leert ze veel meer in het NU te zijn en te ZIJN met wat er is. Ook maakt ze een start met mediteren en ze is daar nooit meer mee gestopt. Ze leert hiermee om waar te nemen wat er is, in plaats van zich er volledig mee te vereenzelvigen. Het brengt haar veel rust en vreugde.

Het zijn uiteindelijk de actieve meditaties van Osho die ze in het meditatiecentrum in Poona (India) leert die precies zijn wat ze zoekt. Bij deze meditaties begin je met dans en het ontladen van emoties waarna je eindigt in stilte. Op die plek, en met die vorm van meditaties, voelt ze zich begrepen op zielsniveau. Het verbaast me dan ook lichtelijk dat zich toch weer een depressieve periode aandient, het klonk zo hemels en geweldig. 

Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf

Modita belandt ook in het normale ggz-circuit met schematherapie, ze ziet ook hier de goede kanten van in, maar gaat vooral voor een mix van beiden; cognitieve therapie en daarnaast haar meditaties en  de Art-therapy waar ze kennis meemaakt. Hierbij wordt er geschilderd als therapie. Ze is hier erg enthousiast over. Modita besluit dit deel van het boek met de waarde van verantwoordelijkheid nemen voor jezelf. Ook het daadwerkelijk JA zeggen tegen jezelf in dit moment is een belangrijk hoofdstuk.

In het laatste deel laat ze ons als lezers kennismaken met diverse vormen van alternatieve therapieën. Het belang van de juiste voeding, de werkwijze van Osho en het belang van familieopstellingen en hoe deze stroming naar depressies kijkt. 

Een intrigerend boek over depressies

Het boek intrigeert me enorm. Ik heb regelmatig dingen opgezocht op internet, speurend of ik ook eens zoiets kan proberen. Het sterkt me dat ze uiteindelijk helemaal van haar depressies is afgekomen en nu een gelukkig leven leidt. 

Is het zweverig? Ja en nee. De taal soms wel wat, maar de uitleg die ze geeft maakt het geheel tot een consistent en helder uitgelegd verhaal. Of depressie echt een boodschap van de ziel is? Ik weet het niet, als ik het boek volg zal het er niet ver vanaf zitten en is het zeker het onderzoeken waard.

Haar appèl om te doen in het leven waar je echt gelukkig van wordt, zodat je je oorspronkelijkheid leeft, spreekt me aan. Ze geeft veel tips die je gewoon kunt proberen; korte meditaties, dankbaarheidsritueeltjes, tekenopdrachten. Ze lijken eenvoudig om te doen, maar ze zullen waarschijnlijk meer bewerkstelligen dan ik nu vermoed. Ook haar website is een bezoekje waard, ze heeft van alles ontwikkeld en doet nu het werk wat haar echt blij maakt. Mooi toch?

Ik vind ‘Depressie, een opstap naar geluk’ een aanrader, zeker omdat schrijfster Modita van Zummeren echt interessante andere wegen heeft gekozen op het pad naar bewustzijn.