Dokter als patient bram bakker cover facebook

De dokter als patiënt – Bram Bakker

Psychiater Bram Bakker schrijft in zijn boek ‘De dokter als patiënt’ over hoe hij van de ene op de andere dag te maken kreeg met vreemde klachten. Ineens kon hij niet meer normaal lopen. Hij raakte voortdurend uit balans en het zag er voor de omgeving uit alsof hij dronken was. Hij kwam erachter dat hij leed aan cerebellaire ataxie (een coördinatiestoornis die meestal het gevolg is van een aandoening van het cerebellum). Wat de oorzaak was van de klachten van Bram was onbekend. Hij werd door zijn huisarts doorverwezen naar een neuroloog, maar deze kon geen lichamelijke oorzaak vinden.

Na deze neuroloog volgden er meer. Steeds werden dezelfde onderzoeken herhaald, maar geen van de specialisten kon een diagnose stellen. Dat vond Bram nog niet eens het ergste. De artsen volgden netjes hun richtlijnen en protocollen. Bram ervoer echter dat geen van de specialisten écht persoonlijk bij hem betrokken was. Hij zag elke keer een andere neuroloog, ontving van niemand een persoonlijk e-mailadres of telefoonnummer en er vonden geen gesprekken van mens tot mens plaats, iets wat hij met zijn onverklaarbare klachten en zijn daardoor ineens ontwrichte leven juist zo nodig had.

In ‘De dokter als patiënt’ lees je hoe psychiater Bram Bakker erachter komt wat het betekent om zélf ziek te zijn, over wat hij gemist heeft in de gezondheidszorg, en over wat hij er als psychiater maar ook vooral als mens van heeft geleerd. Bram sprak zich al eerder uit over hoe de psychiatrie soms tekortschiet in het behandelen van patiënten, maar door zijn ervaringen met zijn ziekte en hoe daarmee is omgegaan door professionals, is hij tot het inzicht gekomen dat ‘het probleem’ betrekking heeft op de algehele gezondheidszorg:

“We hebben in de zorg geen tekort aan welwillende, lieve mensen, maar het ontbreekt wel aan voldoende medemenselijkheid.”

Bram Bakker in zijn boek ‘De dokter als patiënt’