Ontwerp zonder titel

Coachen waar het pijn doet – Ien G.M. van der Pol

Dit boek gaat vooral over de fragmentatie van de persoonlijkheid die optreedt als gevolg van traumatisering, en over Identityoriented Psychotrauma Therapy (IoPT).  Veel mensen die getraumatiseerd zijn hebben het gevoel dat ze zichzelf kwijt zijn. Het voelt voor hen vaak als of ze iets essentieels missen. Ien G.M. van der Pol stelt dat het verlies van delen van je identiteit en je eigen autonomie misschien wel het moeilijkste gevolg is van traumatisering.

‘Coachen waar het pijn doet’ beschrijft naast dit verlies ook de verdere gevolgen van trauma, zoals bijvoorbeeld het onvermogen om je details te kunnen herinneren, het gevoel van zinloosheid, vermijding, heel alert zijn en het hebben van fysieke problemen. Daarnaast legt Van der Pol uit hoe onze hersenen zich ontwikkelen en dat trauma’s zijn opgeslagen in je lichaam. Het boek bevat een fijne korte, duidelijke samenvatting over hoe mensen door de jaren heen tegen trauma’s aan hebben gekeken en de belangrijkste onderzoeken die naar trauma’s zijn gedaan.

Het eerste deel van het boek: ‘Trauma begrijpen – theoretisch fundament’ is erg duidelijk en prettig te lezen. Het tweede deel van het boek gaat vooral over wat IoPT inhoudt en hoe het wordt toegepast. Ik denk dat het een goed beeld geeft van het doel van de therapie. 

Wat houdt een goede psychische gezondheid in?

Er wordt in het boek onder andere beschreven en uitgelegd wat een goede psychische gezondheid inhoud aan de hand van het Inclusive care-model:

Copyright: Ien G.M. van der Pol

Er wordt uitgelegd dat de belangrijkste voorwaarde voor het ontwikkelen van psychische gezondheid een veilige hechting is. Het gaat over het belang van de ouders en er wordt uitgelegd hoe groot de invloed van de kwaliteit van de interactie van de ouders (vooral de moeder) met een kind is. Als een kind om wat voor reden dan ook niet de veiligheid, aandacht en liefde krijgt die het nodig heeft, dan blijft de ontwikkeling van de eigen autonomie van het kind achter of stilstaan. Kinderen zijn om te kunnen overleven namelijk volledig afhankelijk van hun ouders. Ze zullen zich daarom aanpassen.

In het boek worden verschillende soorten trauma’s beschreven. Dit deel zette mij persoonlijk ook erg aan het denken. Ik heb best veel gelezen, maar dit is voor het eerst dat voor mij duidelijk werd hoe groot de invloed van gebeurtenissen en omstandigheden tijdens je eerste levensstadia kunnen zijn op je ontwikkeling, zelfs als je bijvoorbeeld nog in de baarmoeder zit en nog niet geboren bent.

Fragmentatie van de persoonlijkheid

In ‘Coachen waar het pijn doet’ wordt uitgelegd wat het verschil is tussen stress en een trauma en waardoor trauma’s ontstaan. Daarnaast wordt beschreven wat alle traumatische  gebeurtenissen gemeen hebben, zoals onder andere het totale verlies van controle, een ondragelijke realiteit en fragmentatie. Ien van der Pol legt uit dat mensen die getraumatiseerd zijn een gezond deel, overlevingsdeel en getraumatiseerd deel van hun persoonlijkheid hebben. Deze splitsing was namelijk noodzakelijk om te kunnen overleven. De uitleg en beschrijving van de functies en kenmerken van deze delen is erg duidelijk en begrijpelijk.

In het boek ‘Het belaagde zelf’ (Nijenhuis, Steele & Van der Hart, 2013) wordt ook gesproken over deze splitsing (of splitsingen), hierin worden deze delen ANP (ogenschijnlijk normaal deel van de persoonlijkheid) en EP (emotioneel deel van de persoonlijkheid) genoemd. Bij IoPT gaat het om het herkennen, erkennen, begrijpen en verenigen van je gefragmenteerde delen. De therapie gaat samen met psycho-educatie. Je stelt een intentie op die centraal staat. Verder zijn de aandacht voor je eigen autonomie en de gelijkwaardigheid tussen jou en de begeleider belangrijke kenmerken van deze therapie. De therapie gaat uit van het zelfhelend vermogen van het lichaam.   

Veel psychisch lijden komt voort uit jeugdtrauma

Het lezen van ‘Coachen waar het pijn doet’ helpt om jezelf en overlevingsmechanismen beter te kunnen leren begrijpen, het laat je nadenken en maakt je nieuwsgierig. In dit boek is er ook veel aandacht voor de  hedendaagse maatschappelijke context. Er is aangetoond dat heel veel psychisch lijden zoals bijvoorbeeld onder andere ADHD, eetstoornissen en autisme verband houd met jeugdtrauma, maar hier wordt tegenwoordig nog steeds maar weinig aandacht aan besteed. 

‘Trauma is misschien wel de meest vermeden, ontkende, onbegrepen en onbehandelde oorzaak van menselijk lijden.’

Peter Levine

Er wordt onder andere door de DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) veel gekeken naar symptomen en hoe deze behandeld zouden moeten worden, in plaats van naar hoe deze zijn ontstaan. Ien van der Pol pleit met haar boek onder andere voor meer aandacht voor prenataal en vroegkinderlijk trauma, als preventie voor latere psychische problemen. Ik sluit me hier volledig bij aan. Ik denk dat niet de vraag ‘wat is er mis met je?’, maar ‘wat is er gebeurd met je?’ meer centraal zou moeten komen te staan.

Ik vind dit boek een aanrader voor iedereen die meer wil weten over trauma’s of IoPT.