Behandeling van een Afhankelijke Persoonlijkheidsstoornis

Een Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis gaat niet vanzelf over, maar is goed te behandelen. Met behulp van een psycholoog kan men inzicht krijgen in eigen gedrag, zodat er van daaruit verandering mogelijk is. Bij een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis wordt er vaak voor gekozen om eerst onderliggende angst en/of depressie te behandelen. Dit zorgt ervoor dat de behandeling beter kan aanslaan. De behandeling van een Afhankelijke Persoonlijkheidsstoornis is bij voorkeur kortdurend, vanwege het verhoogde risico om afhankelijk te worden van de therapeut.

Medicatie

Alleen medicatie is niet voldoende om een Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis te behandelen. Wél kan het helpend zijn bij het verminderen van angst- of depressie gerelateerde klachten. Vermindering van die klachten kan bijdragen aan het laten slagen van verdere behandeling bij een psycholoog.

Therapie

Therapiebehandelingen bij mensen met een Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis zullen erop gericht zijn eventuele trauma’s te verwerken, meer inzicht te krijgen en bepaald gedrag te veranderen. Als er sprake is van jeugdtrauma’s kan EMDR therapie uitkomst bieden. Verder kan er geoefend worden met nieuw gedrag middels gedragsexperimenten. Dit nieuwe gedrag leidt doorgaans naar het vergoten van het zelfvertrouwen en zelfbeeld, waardoor mensen ervaren dat zij anderen niet nodig hebben voor het nemen van beslissingen of het krijgen van bevestiging. Er zijn verschillende methodes beschikbaar waarmee een Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis behandelt wordt.

Cognitieve gedragstherapie

Deze therapie is erop gericht dat de manier waarop je denkt invloed heeft op wat je voelt en je gedraagt. Door middel van deze therapie wordt gezocht naar overtuigingen die een persoon over zichzelf of de wereld heeft. Onjuiste of belemmerende overtuigingen kunnen door gesprekken met een psycholoog verandert worden, waardoor negatieve gevoelens en gedragingen hierdoor mee veranderen.

Assertiviteitstraining

Deze training kan iemand met een Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis helpen om meer zelfvertrouwen en een beter zelfbeeld te krijgen door assertief gedrag uit te proberen. Hierdoor zal iemand met de stoornis na de training beter in staat zijn om voor zichzelf op te komen en zich minder afhankelijk op te stellen.

Familietherapie

Wanneer iemand een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis heeft kan dit (onbewust) in stand worden gehouden door naasten. Familietherapie kan helpen bepaalde in stand houdende factoren te doorbreken en nieuw gedrag aan te leren (bij alle familieleden) om iemand met de stoornis te helpen de regie over zijn of haar leven terug te pakken, zonder daarbij constant afhankelijk te zijn van anderen.

Groepstherapie

In groepstherapie kan iemand met een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis baat hebben bij het contact met anderen. Het oefenen van bepaald gedrag in sociale situaties kan onder andere voor meer zelfvertrouwen zorgen. Tevens is een voordeel van groepstherapie dat je niet alleen van je eigen inzichten, maar ook van elkaars inzichten kunt leren.