Wij willen spreken

Wat is dissociatieve identiteitsstoornis

Dissociatieve identiteitsstoornis (DIS) is een psychische aandoening waarbij iemand afwisselend twee (of meer) van elkaar te onderscheiden persoonlijkheidstoestanden kan aannemen. Ten minste twee van deze persoonlijkheden nemen regelmatig het gedrag volledig over. Meervoudigepersoonlijkheidsstoornis, of multipele persoonlijkheidsstoornis (MPS) is een in onbruik geraakte term hiervoor. Schizofrenie wordt vaak ten onrechte verward met DIS.

Vaak heeft iemand met DIS gaten in het geheugen die niet door vergeetachtigheid te verklaren zijn. Vaak weet de oorspronkelijke persoonlijkheid niets van de andere persoonlijkheden (ook wel alter ego’s, alters of binnenmensen genoemd). De andere persoonlijkheden weten soms wel af van de oorspronkelijke identiteit en van elkaar.

De alternatieve persoonlijkheden zijn in die zin volledig, dat ze een eigen karakter en verleden hebben en soms ook andere uiterlijke kenmerken (een ander stem- en taalgebruik). De alterego’s kunnen allemaal een eigen naam hebben, maar het hoeft niet per se. Sommige mensen met DIS hebben geen namen voor hun alterego’s, maar toch zijn het andere persoonlijkheden.

Meer weten over DIS?

Bekijk de laatste blogs over DIS:

Ons boek heeft een hoofdstuk over DIS met een interview en drie verhalen:

Over dit artikel
Wat is dissociatieve identiteitsstoornis
Titel
Beschrijving
Dissociatieve identiteitsstoornis (DIS) is een psychische aandoening waarbij iemand afwisselend twee (of meer) van elkaar te onderscheiden persoonlijkheidstoestanden kan aannemen.
Schrijver
Verschenen op
dsmmeisjes
Logo

Privacy Voorkeuren