dsmmeisjes

Wat is diepe hersenstimulatie bij psychiatrische aandoeningen (DBS)

Bij diepe hersenstimulatie (of DBS, deep brain stimulation) worden er elektroden op specifieke plekken operatief in de hersenen aangebracht. Die stimuleren de hersenen met stroomstootjes uit een soort pacemaker die onder het sleutelbeen wordt geplaatst. Door de prikkeloverdracht te veranderen, kunnen de elektroden ziektesymptomen dempen of zelfs helemaal wegnemen.

Diepe hersenstimulatie bestaat sinds de jaren tachtig als behandeling van bewegingsziekten, zoals Parkinson. Steeds vaker wordt de therapie ook toegepast bij aandoeningen met een psychiatrische component. Diepe hersenstimulatie is inmiddels een reguliere behandeling voor therapieresistente obsessieve-compulsieve stoornis (OCS).

Sinds tien jaar wordt diepe hersenstimulatie (Deep Brain Stimulation, DBS) getest als behandeling voor therapieresistente depressie. Bij ongeveer de helft van de patiënten met een therapieresistente depressie is de behandeling effectief. Ook is de behandeling veilig, volgens promotie-onderzoek van Isidoor Bergfeld in  juli 2018.

De behandeling wordt daarnaast experimenteel toegepast voor het syndroom van Gilles de la Tourette, verslaving, anorexia nervosa, posttraumatische stressstoornis, autisme en schizofrenie.