Behandeling van Autisme

Autisme kan niet worden genezen. Tóch kan behandeling veel doen voor mensen met autisme. Zo kan het bepaalde verschijnselen verminderen. Ook kan behandeling ondersteuning bieden bij het aanleren of verbeteren van sociale en communicatieve vaardigheden. Vaak wordt er ook gekeken naar de omgeving van iemand met autisme. Deze kan worden …

Dialectische gedragstherapie (DGT)

Dialectische gedragstherapie (DGT) werd oorspronkelijk ingezet bij de behandeling van ernstige borderlinestoornissen. Tegenwoordig is echter ook bekend dat het ook zeer effectief kan zijn bij andere psychische klachten, zoals verslaving, trauma, depressie en eetstoornissen. Het doel van DGT is bewustwording van gedachten, gevoelens en gedrag en het veranderen hiervan. Ook …

Mentalization based treatment

Mentalization (mentaliseren) betekent dat een mens in staat is om het gedrag en de gevoelens van een ander te kunnen begrijpen en verklaren. Het is een vaardigheid die uitermate van pas komt in het aangaan van sociale contacten. Bij mensen met borderline persoonlijkheidsstoornis is de eigenschap tot mentaliseren vaak verstoord …

Wat is alexithymie (emotieblindheid)

In 1972 introduceerde Peter Sifneos de term alexithymie, Grieks voor ‘geen woorden voor emoties’. Mensen die hieraan lijden zijn zich niet of slecht bewust van hun emoties, of kunnen deze niet verwerken of verwoorden. Ook herkennen ze andermans emoties niet en lijken ze daarom minder empathisch. Kenmerken van alexithymie: Problemen …

Oorzaken van Autisme

Autisme is voor het grootste gedeelte het gevolg van biologische oorzaken. Uit studies blijkt dat het ontstaan van autisme voor 90% afhankelijk is van ons erfelijk materiaal. Er is niet maar één gen die verantwoordelijk is voor het ontstaan van autisme, maar meerdere genetische veranderingen, gecombineerd met bepaalde omgevingsfactoren tijdens …

Wat is Affective Deprivation Disorder (AfDD), of het Cassandra-effect

Een gebrek aan intimiteit en empathie kan leiden tot een moeilijke relatie. Onderzoeker Maxine Aston heeft de term Affective Deprivation Disorder (AfDD) vastgelegd, voor emotioneel ‘normale’ partners van mensen met alexithymie. Aston onderzocht haar theorie van AfDD eerst onder echtgenoten va een partner met een gediagnosticeerd Asperger Syndroom. Deze neurotypische, emotioneel …

Behandeling ADHD

ADHD is niet te genezen. Behandeling is gericht op het verminderen van klachten. Vaak bestaat een behandeling uit een vorm van gedragstherapie en/of medicatie. Psycho-educatie Psycho-educatie is gericht op dat iemand zo veel mogelijk inzicht en kennis krijgt over ADHD. Het begrijpen van eigen gedrag kan helpen om beter met …