Post Intensive Care Syndroom (Post-ic-syndroom / PICS)

Veel intensive-care-patiënten ervaren na hun opname langdurige ernstige beperkingen in het dagelijks functioneren. Het wordt steeds duidelijker dat het overleven van een kritieke ziekte een grote kans geeft op blijvende lichamelijke, cognitieve en psychische schade. PICS beschrijft de verzameling van deze gezondheidsproblemen.  Dankzij medische en technologische ontwikkelingen overleven steeds meer …

Narcisme en echoïsme – waarom het goed is om een beetje narcistisch te zijn

Google op narcisme en je zult honderdduizenden zoekresultaten vinden. Het tegenovergestelde van narcisme, “echoïsme,” (niet te verwarren met egoïsme) is relatief nieuw. Het is een term die Dr. Craig Malkin in zijn boek Rethinking Narcissism (2015) heeft geïntroduceerd naar aanleiding van zijn onderzoek, waarin hij het spectrum beschrijft van volledige opofferingsgezindheid en …

Wat is diepe hersenstimulatie bij psychiatrische aandoeningen (DBS)

Bij diepe hersenstimulatie (of DBS, deep brain stimulation) worden er elektroden op specifieke plekken operatief in de hersenen aangebracht. Die stimuleren de hersenen met stroomstootjes uit een soort pacemaker die onder het sleutelbeen wordt geplaatst. Door de prikkeloverdracht te veranderen, kunnen de elektroden ziektesymptomen dempen of zelfs helemaal wegnemen. Diepe …

Behandeling van Autisme

Autisme kan niet worden genezen. Tóch kan behandeling veel doen voor mensen met autisme. Zo kan het bepaalde verschijnselen verminderen. Ook kan behandeling ondersteuning bieden bij het aanleren of verbeteren van sociale en communicatieve vaardigheden. Vaak wordt er ook gekeken naar de omgeving van iemand met autisme. Deze kan worden …

Dialectische gedragstherapie (DGT)

Dialectische gedragstherapie (DGT) werd oorspronkelijk ingezet bij de behandeling van ernstige borderlinestoornissen. Tegenwoordig is echter ook bekend dat het ook zeer effectief kan zijn bij andere psychische klachten, zoals verslaving, trauma, depressie en eetstoornissen. Het doel van DGT is bewustwording van gedachten, gevoelens en gedrag en het veranderen hiervan. Ook …

Mentalization based treatment

Mentalization (mentaliseren) betekent dat een mens in staat is om het gedrag en de gevoelens van een ander te kunnen begrijpen en verklaren. Het is een vaardigheid die uitermate van pas komt in het aangaan van sociale contacten. Bij mensen met borderline persoonlijkheidsstoornis is de eigenschap tot mentaliseren vaak verstoord …

Wat is alexithymie (emotieblindheid)

In 1972 introduceerde Peter Sifneos de term alexithymie, Grieks voor ‘geen woorden voor emoties’. Mensen die hieraan lijden zijn zich niet of slecht bewust van hun emoties, of kunnen deze niet verwerken of verwoorden. Ook herkennen ze andermans emoties niet en lijken ze daarom minder empathisch. Kenmerken van alexithymie: Problemen …

Oorzaken van Autisme

Autisme is voor het grootste gedeelte het gevolg van biologische oorzaken. Uit studies blijkt dat het ontstaan van autisme voor 90% afhankelijk is van ons erfelijk materiaal. Er is niet maar één gen die verantwoordelijk is voor het ontstaan van autisme, maar meerdere genetische veranderingen, gecombineerd met bepaalde omgevingsfactoren tijdens …

Wat is Affective Deprivation Disorder (AfDD), of het Cassandra-effect

Een gebrek aan intimiteit en empathie kan leiden tot een moeilijke relatie. Onderzoeker Maxine Aston heeft de term Affective Deprivation Disorder (AfDD) vastgelegd, voor emotioneel ‘normale’ partners van mensen met alexithymie. Aston onderzocht haar theorie van AfDD eerst onder echtgenoten van een partner met een gediagnosticeerd Asperger Syndroom. Deze neurotypische, emotioneel …