Wat is autisme

De letters ASS staan voor AutismeSpectrumStoornis. Mensen met een autismespectrumstoornis hebben levenslang te maken met deze stoornis, die doordringt in alle facetten van de persoonlijke ontwikkeling: zelfverzorging, werk, wonen, sociale relaties en vrijetijdsbesteding.

ASS gaat vaak gepaard met een beperkt aantal interesses en activiteiten en stereotiepe gedragingen.

Autismespectrumstoornissen herkennen

Autismespectrumstoornissen worden gekenmerkt door:
• een verminderd vermogen tot sociaal communiceren en interactie
• repetitief gedrag en specifieke interesses
Er is daarbij vaker sprake van een afwijkende zintuiglijke verwerking (dit uit zich bijvoorbeeld in overgevoeligheid voor licht en geluid), afwijkende motoriek (houterig bewegen) en emotieregulatieproblemen (dit uit zich bijvoorbeeld in emotionele uitbarstingen).

Varianten autismespectrum stoornissen

Eerder werden binnen autismespectrumstoornissen drie varianten onderscheiden: klassiek autisme, asperger en PDD-NOS. Volgens de nieuwe richtlijnen (DSM V) worden deze vormen samengevoegd en kan bij de diagnose ASS alleen nog worden aangegeven of er sprake is van een milde of ernstige mate van ASS.