Wat is ADHD

ADHD is een ontwikkelingsstoornis. ADHD betekent Attention Deficit Hyperactivity Disorder, kort gezegd: aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit.

ADHD leidt tot levenslange problemen op een of meerdere van de volgende gebieden: concentratie, hyperactiviteit of impulsiviteit. Meestal spelen er tegelijkertijd ook andere problemen, zoals depressie, angststoornissen, verslavings- of persoonlijkheidsproblematiek. Ook onzekerheid komt veel voor bij ADHD.

Hoe herkent u ADHD?

Volwassenen met ADHD hebben vaak te maken met concentratieproblemen, hyperactiviteit en impulsiviteit. Bij concentratieproblemen kun je denken aan: snel afgeleid zijn, moeite met details hebben, veel slordigheidsfouten maken, niet goed lijken te luisteren, dingen niet afmaken, alles tegelijk doen, vergeetachtig zijn of dingen kwijt zijn.

Typerend is dat men zich wel kan concentreren op zaken die men zeer interessant vindt (TV, computer). De aandoening kent ook positieve kanten: omdat mensen met ADHD snel denken, zien ze vaak oplossingen die anderen niet zien. Bovendien kunnen ze met hun enthousiasme en creatieve invalshoeken veel mensen inspireren en kunnen ze vaak goed contact maken.

Hyperactiviteit is bij volwassenen minder zichtbaar dan bij kinderen. Zij hebben inmiddels geleerd om zich rustig te gedragen, maar blijven wel innerlijke onrust voelen en hebben moeite met ontspannen.

Eigenschappen van volwassenen met ADHD

Volwassenen met ADHD zijn vaak niet goed in staat het eigen gedrag te organiseren en te plannen. Typische eigenschappen zijn: chaotisch (en soms rusteloos) gedrag, te laat komen, druk praten, impulsief persoonlijke en werkrelaties aangaan en weer beëindigen, eigenwijsheid, chronische autoriteitsconflicten en jobhopping. Vaak is hun prestatie- en opleidingsniveau lager dan je op grond van hun intelligentie zou mogen verwachten. Om ADHD vast te stellen, is het noodzakelijk dat de klachten:

  • vanaf basisschoolleeftijd steeds in meerdere of mindere mate aanwezig zijn geweest
  • al in de kindertijd speelden en altijd problemen hebben gegeven op meerdere gebieden in het leven, bijvoorbeeld op school en thuis.
  • ook in de huidige situatie leiden tot problemen op het werk en in relaties.

Andere psychische klachten

ADHD komt zelden alleen voor: meer dan de helft van de mensen met ADHD heeft daarnaast andere (psychische) klachten, zoals angst- en stemmingsstoornissen, slaapproblemen en verslavingen. Doordat de klachten zo uiteenlopen, kan het zijn dat u al een langere periode op zoek bent naar hulp voordat de juiste diagnose wordt gesteld.

Lees meer